تا پیش از این، خریداران خارجی می توانستند با قرارداد اجاره، اجازه اقامت در ترکیه را دریافت کنند. اما با تصمیم مدیریت مهاجرت (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı) آیین نامه جدیدی اجرا شد که با اجاره نامه دیگر اجازه اقامت اخذ نمی شود.

تحت عنوان مجوز اقامت توریستی، قراردادهای اجاره قبلاً به خارجی ها این حق را می داد که بیش از 90 روز در ترکیه بمانند. اما اکنون، خارجی ها برای درخواست اجازه اقامت در ترکیه باید املاک و مستغلات خریداری کنند.

از سوی دیگر، حداقل محدودیت جدیدی برای مجوز اقامت توسط سرمایه گذاری املاک از تاریخ 27 آوریل 2022 تعیین شد. طبق مقررات جدید در 16 اکتبر 2023، برای اخذ مجوز اقامت در ترکیه از طریق مالکیت املاک و مستغلات ارزش ملک به جای 75.000 دلار به 200.000 دلار افزایش یافت.

بنابراین مبلغ فروش باید در کلیه اسناد چه در گزارش ارزیابی و چه در سند مالکیت بالای 200.000 دلار باشد. اگر حتی یکی از مبالغ فروش کمتر از قیمت های تعیین شده باشد، اجازه اقامت به خارجی داده نمی شود. همچنین برای دریافت اقامت ترکیه، ملک باید خانه یا آپارتمان باشد.

تبصره : مالکانی که قبل از 27 آوریل 2022 سند مالکیت را دریافت کرده اند از این آیین نامه جدید مستثنی خواهند بود.

تکچه اورسیز با خدمات جامع و وکلای شرکتی ما، پشتیبانی کامل حقوقی را برای خارجی ها برای اخذ اقامت ترکیه ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد مدارک، مراحل و شرایط، از صفحه اجازه اقامت در ترکیه دیدن کنید.