اتاق رسانه

شما می توانید از این صفحه به تمام اطلاعات مربوط به مطبوعات استانبول هومز دسترسی داشته باشید. این صفحه حاوی بیانیه های مطبوعاتی، آخرین اخبار منتشر شده درباره شرکت ما توسط مطبوعات، اطلاعات پس زمینه و دارایی های چند رسانه ای است. با اسکرول کردن صفحه به پایین و استفاده از پیوندها، به اخبار و اطلاعات اخیر درباره ما نگاهی بیندازید.