ترکیه از سال 2002 تحت رهبری دولت دارای یک اقتصاد در حال ظهور است. این دولت چندین هدف برای توسعه امور خارجه با سایر کشورهای جهان داشت. یکی از این اهداف حذف تعداد کشورهایی بود که برای سفر از شهروندان ترکیه به ویزا نیاز دارند. دوم اینکه، دولت هدف خود را به هواپیمایی ترکیه (THY) داد تا در سراسر جهان پرواز کند و با شماره مقصد به عنوان شرکت هواپیمایی پیشرو در جهان شناخته شود. خطوط هوایی ترکی به طور مستقیم در حدود 300 شهر خارجی پرواز می کند. دولت ترکیه با 60 کشور که "درخواست ویزا از شهروندان ترکیه" را طی 12 سال لغو کردند، موافقت کرد. THY "پر مقصد ترین شرکت هواپیمایی پرواز در جهان" در سال 2015 است.
هدف جدید شهر استانبول را به بزرگترین قطب جهان تبدیل کرده است. خطوط هوایی ترکیش انتظار دارد تا سال 2025 حدود 125 میلیون مسافر (60 میلیون مسافر ترانزیتی) سالانه سفر کند. سومین فرودگاه در استانبول ظرفیت سالانه 160 میلیون مسافر را خواهد داشت.

فرودگاه استانبول آتاتورک در واقع یک فرودگاه جدید با ظرفیت 60 میلیون مسافر در سال است اما تعداد مسافران به سرعت در حال افزایش است. فرودگاه آتاتورک در سال 2015 از ترافیک زیادی برخوردار است و عجله دارد. برای جلوگیری از لغو پرواز و تاخیر پرواز، ساخت یک فرودگاه جدید نوعی الزام است.

İstanbul

نزدیک به 80 میلیون نفر در ترکیه زندگی می کنند. جمعیت در تابستان با آمدن گردشگران، افزایش می یابد. نه تنها در تابستان، بلکه مردم در زمان های مختلف سال برای اهداف مختلف مانند سفرهای کاری، سفرهای فرهنگی و طبیعی به کشور ما می آیند. 2 فرودگاه با ترافیک هوایی متراکم خود به استانبول ناکافی هستند. به همین دلیل، کار ساخت سومین فرودگاه آغاز شده است.
این فرودگاه جدید استانبول برای کشور و شهر بسیار مهم است. جمعیت استانبول حدود 20 میلیون نفر است و 2 فرودگاه حتی برای این افراد کافی نیست. ممکن است تاخیر در ساعت پرواز به دلیل شدت آن وجود داشته باشد. این موارد به ما نشان می دهد که اگر یک فرودگاه جدید در استانبول وجود داشته باشد، مردم می توانند ا در زمان آزاد به همه جا بروند و منتظر هیچ کاری نخواهند ماند. این فرودگاه جدید باعث رفع ترافیک هوایی در استانبول خواهد شد.

اهمیت سومین فرودگاه برای بخش گردشگری

ترکیه در هر فصل از سال میلیون ها گردشگر از سراسر جهان را به خود جذب می کند. خارجی ها هر ساله برای تعطیلات تابستانی، سفر کاری، جلسات و دلایل دیگر از کشور ما دیدن می کنند. زمانیکه خارجی ها به ترکیه می آیند، به دلیل برنامه های پرواز، از فرودگاه های استانبول استفاده می کنند. شرکت های هواپیمایی برنامه های خود را برای استفاده از فرودگاه های استانبول تنظیم می کنند. زیرا این شهر تقریباً مرکز همه پروازها است. بنابراین، 2 فرودگاه برای این شهر کافی نیست. فرودگاه جدید و توسعه یافته می تواند به گردشگران و افراد دیگر کمک کند.
فرودگاه جدید استانبول برای هتل ها و شرکت های گردشگری نیز امری بسیار حیاتی است. فرودگاه جدید به این معنی است که تعداد زیادی پرواز های جدید به ترکیه و استانبول انجام خواهد شد. همه این عوامل نشان می دهد که بخش گردشگری با این فرودگاه جدید توسعه خواهد یافت.
این سومین فرودگاه جدید شهرهای مختلف ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. این می تواند در استانبول باشد، اما نه تنها استانبول توسعه خواهد یافت. همچنین شهرهای مختلف جذاب مانند آنتالیا، ازمیر توسعه پیدا خواهند کرد و از همه سو بازدید خواهند کرد. در این مرحله، استانبول مرکز مهمی است که گردشگران از آنجا به شهرهای دیگر می آیند. اگر یک فرودگاه جدید در استانبول باشد، میلیون ها گردشگر از آن فرودگاه استفاده خواهند کرد و آنها می توانند به راحتی به سایر شهرهای ترکیه دسترسی داشته باشند.

اتمام سومین فرودگاه استانبول

ساخت سومین فرودگاه استانبول در شروع سال 2015 آغاز شد. مدیران، شرکت ها و مهندسین در پروژه ها و زمین ها کار می کنند. آنها در مورد مکان ها، روش ها و سایر جزئیات فنی فکر می کنند. هزاران کارگر و وسیله نقلیه برای ساخت فرودگاه سوم مورد استفاده قرار میگیرند. انتظار می رود سومین فرودگاه در تاریخ 29 اکتبر 2017، در روز جمهوری ترکیه به پایان برسد.