روز دوشنبه 9 نوامبر فایزر و بیونتچ (Pfizer and BioNTech) پیشرفت بزرگی در توسعه واکسن علیه کوید-19 اعلام کردند. آزمایشات مرحله سوم نشان می دهد، که این واکسن بیش از 90 درصد در جلوگیری از عفونت روی افراد داوطلب موثر بوده است. دانشمندان این موفقیت همچنین توجه رسانه ها را به خود جلب کرده اند که پروفسور اوور شاهین، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت، و دکتر اوزلم تورجی، مدیر ارشد پزشکی بیونتچ دانشمندان ترک در آلمان هستند.

بیش از 90 درصد موثر در مبارزه با عفونت

اولین وقوع کوید-19 در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین بوقع پیوست و سپس در سراسر جهان گسترش یافت. از آن زمان تاکنون، این بیماری همه گیر بیش از 49 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. همه شرکت های داروسازی در جستجوی واکسن با هدف رهایی بشر از این بیماری شده اند و در نهایت یکی از آنها با نتایج موفقیت آمیز ظاهر شد.

بیونتچ مستقر در آلمان و شریک آن شركت فایزر مستقر در آمریكا روز دوشنبه 9 نوامبر 2020 اعلام کردند كه اولین نتایج آزمایشات در حال انجام نشان داده كه واكسن آنها 90 درصد در برابر کوید-19 موثر بوده است. این ها شرکتی هستند که تا کنون نتایج اولیه مثبتی را در پیشگیری از این بیماری داشته اند. این شرکت ها اظهار داشت که در صورت تأیید مقامات سازنده، واکسن می تواند تا پایان سال برای استفاده در دسترس باشد.

BionTech

دانشمندان ترک به تولید واکسن برای درمان امیدوار هستند

این خبرخوب تأثیر زیادی در افکار عمومی گذاشته و مردم جهان را امیدوار کرده و همه را کنجکاو کرده است که چه کسی پشت واکسن است که می تواند جان میلیون ها نفر را نجات دهد. پروفسور اوور شاهین، دکتر اوزلم تورجی، بنیانگذاران شرکت BioNTech باعث افتخار مردم ترکیه شدند. آنها حدود 25 سال است که روی فناوری mRNA کار می کنند که در توسعه واکسن ویروس کرونا استفاده می کنند.

دستیابی به موفقیت نهایی

Pfizer & BionTech

پروفسور اوور شاهین در مورد این واکسن اظهار داشت که "اولین تحلیل موقت مطالعه جهانی در مورد فاز سوم، ما شواهدی را نشان می دهد که یک واکسن می تواند به طور موثر از کوید-19 جلوگیری کند. این یک پیروزی برای نوآوری، علم و یک تلاش مشترک جهانی است. هنگامی که ما 10 ماه پیش این سفر را آغاز کردیم، این همان چیزی است که آرزو داشتیم که به آن برسیم. به خصوص امروز، در حالی که همه ما در میان موج دوم هستیم و بسیاری از ما در بند هستیم، حتی بیشتر از اهمیت این مرحله مهم در مسیر رسیدن برای پایان دادن به این همه گیری و به دست آوردن حس عادی بودن برای همه ما قدردانی می کنیم. ما همچنان که 164 مورد کوید-19 تأیید شده ثبت شده است، برای جمع آوری داده های بیشتر به ادامه آزمایش می پردازیم. من می خواهم از همه کسانی که در ایجاد این موفقیت مهم سهیم بوده اند تشکر کنم. " همچنین، دکتر آلبرت بورلا، رئیس و مدیر عامل شرکت فایزر، اضافه می کند که "امروز یک روز عالی برای علم و بشریت است. اولین مجموعه نتایج حاصل از آزمایش واکسن کوید-19 فاز سوم ما شواهد اولیه توانایی واکسن ما در جلوگیری از کوید-19 را ارائه می دهد. "

پروفسور دکتر شاهین گفت که وقتی یکشنبه شب در مورد داده های موثر این واکسن اطلاعاتی کسب کردند، او و دکتر اوزلم این لحظه را در خانه با دم کردن چای ترکی ماندگار کردند.

* منبع:Pfizer و BioNTech كانديدای واكسن موفقیت آمیز در برابر کوید-19 را در اولین تحليل موقت مطالعه فاز سوم اعلام كردند.