تیم ما

مدیر دفتر، فاطمه بایراکتار | استانبول هومز ®

من در مرسین متولد شدم، شهری که در جنوب ترکیه واقع شده است. از زمان فارغ التحصیلی من از دانشگاه تدریس انگلیسی چوکورووا، تجربه های زیادی در دنیای تجارت داشتم. بعد از اینکه چنین آموزش های را در بخشهای فروش و مدیریت آموختم ، ماجراجویی من در شاخه های مختلف آغاز شد. از سال 2009، من با خانواده ام در ترابزون زندگی می کنم. من در حال حاضر به عنوان مدیر دفتر در ترابزون هومز مارک تکچه اورسیز کار می کنم. من می توانم به زبان  ترکی و انگلیسی صحبت کنم.

Languagesزبان ها: English, Türkçe
یک عضو ازترابزون