Türk vatandaşlığı kılavuzu için düzenlemeler güncellendi. Yeni düzenlemelerin ana başlıkları ise; hisseli satışlar ile birden fazla vatandaşlık başvurusu kaldırıldı, devre mülk satın alımı ile vatandaşlık başvuruları artık geçersiz ve kanunda uygun görülen minimum değerin tek bir sözleşmede olması gerektiği kararlaştırıldı.

Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemelerdeki ana başlıkların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Programında Yeni Düzenlemeler

Türk vatandaşlığı için başvurularda yatırım seçeneği en çok başvurulan yöntemlerden biri. Yeni düzenlemeler gelecek yılın başında yürürlüğe girecek. Detaylar ise şu şekilde;

Tek Tapu, Tek Vatandaşlık Başvurusu

2019/5 sayılı Genelge ve eki 13/06/2022 tarihli Kılavuz çerçevesindeki mevcut düzenlemelere göre, yabancılar hisseli satın alımlar sayesinde, tek satış ile birden fazla vatandaşlık başvurabiliyordu. Yeni düzenlemeler ile tek tapu ile tek vatandaşlık başvurusunda bulunabileceği kararlaştırıldı. Ayrıca, bireysel bir yabancı, halihazırda ortak mülkiyet statüsündeki tapulu mülkü satın alırsa, bu yabancı vatandaşlık başvurusunda bulunabilmekte. Ancak hisseli tapuya sahip ise başvuruda bulunamamaktadır. Kısacası, satın alınacak mülkün tapusu hissesiz olarak alınmalıdır.

Devre Mülk Satın Alımı ile Vatandaşlık Kaldırıldı

Mülk satın alımı ile vatandaşlık başvurularına ilişkin, yeni düzenlemeler ile satın alınacak mülk tipi için sınırlama (konut, işyeri, arsa, tarım arazisi, bahçe vb.) bulunmamakta.

Satış vaadi sözleşmelerine dayalı olarak yapılacak başvurularda ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca, devre mülk olarak kayıtlı mülkler yeni düzenlemeler ile birlikte vatandaşlık başvurusu için geçerli değildir.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Tek Sözleşme

Satış vaadi sözleşmelerine dayalı olan Türk vatandaşlığı programı başvurularında, gerekli mülk değerinin tek satış sözleşmesiyle sağlanması kararlaştırıldı. Tek sözleşme içinde bulunduğu sürece satın alınacak mülk sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamakta. Dolayısıyla, yeni düzenlemeler ile tek sözleşme içerisinde birden fazla mülk satın alarak kanunun belirlediği mülk değerine ulaşmak mümkün, ancak birden fazla sözleşme ile ulaşması kabul edilmemekte.

Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar yapılacak başvurular, bu tarihe kadar yürürlükte olacak olan 2019/5 sayılı Genelge ve eki 13/06/2022 tarihli Kılavuz çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Yatırım ile Türk vatandaşlığı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.