Türkiye’de Sağlık Sistemi

Türkiye gelişmiş altyapısı ve uzman doktorlarıyla global sağlık sektöründe öne çıkan bir ülke haline gelmiştir. Anayasadaki düzenlemede "Herkesin sosyal güvenlik hakkı vardır" açıklamasıyla, ülkede yaşayan herkesin sağlık hizmetlerine erişimi hukuksal anlamda da güvence altına alınmıştır. Türkiye'de hem devlet, hem de özel sağlık birimleri nitelikli olmasının yanında makul fiyatlı bir hizmet sunmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=qu8M2FHfkLQ

Son dönemlerde sağlık sektöründe atılan ilerici adımlar, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini dünyada birçok alanda öne çıkarmıştır. Ülkede klinik altyapısı hızla gelişirken, yeni açılan sağlık merkezleri ile yatak sayısı arttırılmıştır. Klinik eğitimin modernizasyonu ve çeşitli alanlarda çalışan doktorların sayısındaki artış, estetik, göz ve kalp tıbbi prosedürleri gibi sayısız yeni alandaki hizmetin niteliğini arttırmıştır.

Türkiye’de Sunulan Sağlık Hizmetleri

Türkiye; göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, iç hastalıkları, kulak-burun-boğaz, jinekoloji, genel cerrahi, ağız ve diş hastalıkları, beyin cerrahisi, deri hastalıkları, zührevi hastalıklar ve pediatri gibi birçok klinik alanda gelişmiş bir hizmet sunmaktadır. Ayrıca organ nakli, göz ve diş tedavisi, plastik tıp ve saç ekimi alanlarında son zamanlarda en çok gelişen alanlardır. Sağlık hizmetlerindeki bu çeşitlilik Türkiye'yi, hem "medikal turistler" hem de artan sayıda "küresel emekliler" için çekici bir ülke haline getirmiştir.

Türkiye'yi Sağlık Sisteminde Avantajlı Kılan Nedir?

Yüksek hizmet kalitesi, 3 farklı kıtada, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insana erişebilir olmasıyla coğrafi ve stratejik konumu ve ılıman iklimi Türkiye'yi dünya genelinde sağlık alanında öne çıkarmaktadır.

Türkiye'yi sağlık sistemlerinde dünyadaki en önemli ülkelerden biri yapan önemli nedenlerden biri de doktorların yetenekleri ve tecrübeleridir. Ülke içinde sağlık hizmetlerine bakış açısı ve eğitim sisteminin kalitesi sebebiyle ülkedeki zeki ve çalışkan öğrenciler klinik eğitim sunan okullara eğilim göstermektedir. Nüfus yoğunluğu ve yapısı nedeniyle, klinik uzmanların yetenek alanlarında inceledikleri vakaların sayısı ve çeşitleri, diğer uluslarla karşılaştırdığında büyük bir farkı gözler önüne sermektedir. Araştırma konularındaki çeşitlilik ve zenginlik, "iş başında eğitim" şansını arttırıyor ve uzmanlara önemli bir avantaj sağlıyor. Bu iki fırsat ülkede sağlık personelinin kalitesinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye'yi dünya çapında sağlık hizmetlerinde hayranlık odağı yapan ve onu farklı milletlerle kıyaslandığında avantajlı kılan özellikler şu şekilde özetlenebilir:

• Sağlık açısından dünya standarları üzerinde fayda
• Hızlı ve güçlü yenilikler ve yüksek yatak kapasitesi
• Sağlık kuruluşlarını denetleyen kurum ve kuruluşların sayısı
• Pek çok alanda yüksek uzman doktor sayısı
• Yenilikçi tedavi teknikleri
• Rekabetçi fiyat seviyesi
• Kişiselleştirilmiş tedavi teknikleri
• Yabancı dil konuşan idari personel
• Kısa bekleme süreleri
• Geleneksel tedavi tekniklerine bakılmaksızın tamamlayıcı ve seçmeli ilaç teknikleri

Türkiye, bu avantajların her biri sayesinde, ülkeyi ziyaret eden tatilcileri veya emekli olduktan sonra sağlıklı bir hayat için birinci sınıf sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen bireyleri kendine çekmektedir.

Türkiye'de Sağlık Sektöründeki Maliyetler

Sağlı hizmeti için Türkiye'yi tercih edenlerin tercih sebebi dünya standartlarına göre oldukça faydalı bir sağlık hizmeti almanın yanı sıra nitelikli hizmetin uygun maliyetli olmasıdır. Bunun sebebi Türkiye'deki düşük yaşam giderleri nedeniyle Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğuyla karşılaştırıldığında yaşam giderleri giderek daha makul bir hale gelmesidir. OECD klinik hizmetler maliyet endeksinde belirtildiği üzere Türkiye, 100 dosya üzerinden 41’ine göre en az başvuruya sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği’nde bu oran 91 iken, ABD 115 dosya ile en dikkat çeken ülkeler arasında yer almaktadır. İsviçre 115 ile en dikkat çeken ülke olarak öne çıkmakta.

Türkiye’deki ücret avantajını birkaç örnek ile analiz edebiliriz:

• ABD’de kalça protezi tıbbi işlem maliyetleri 40.000 USD civarında iken Türkiye’de 12.000-14.000 USD arasındadır.
• ABD'de IVF (tüp bebek) tedavi maliyetleri 15.000-20.000 USD arasında değişirken, Türkiye'de 2.500-3.000 USD'ye benzer bir tedavi yapılabilmektedir.
• Avrupa ülkelerinde miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisi gibi lazer ameliyatlarının maliyeti 4.000 ile 8.000 Euro arasında değişirken, Türkiye’de 600 ile 750 Euro arasında yapılabilmektedir.
• By-pass ameliyatının maliyeti ABD’de 94.000 ile 210.000 USD arasında değişirken Türkiye'de 12.000 USD, ABD'de anjiyoplasti 44.000 ila 98.000 USD arasındayken benzer bir faaliyet Türkiye'de 3.500 USD tutarındadır.
• Dental implant maliyetleri İngiltere veya ABD'de 1.000 ile 3000 USD aralığında yer alırken, Türkiye'de bu operasyonun maliyeti 500-800 USD arasındadır.
• ABD'de rinoplasti maliyeti 6.500 USD iken Türkiye'de bu işlemin maliyeti 3.100 USD civarındadır. Bu işlemin maliyeti İsviçre'de 18.000 USD'ye kadar çıkabilmektedir.
• Türkiye, özellikle saç ekimi tıbbi prosedür alanında, dünyada hem ustalığı ve tecrübesi hem de maliyetleriyle öne çıkıyor. Türkiye'de saç ekimi maliyeti 1.700-2000 USD aralığında yer alırken bu rakam İngiltere ve Amerika'da 25.000 USD'ye kadar yükselebilmektedir.
• Yağ aldırma (liposakşın) giderleri Türkiye'de ABD ile karşılaştırıldığında %50 daha azdır. Türkiye'de yağ aldırma operasyonu maliyetleri 1.250 ile 3.000 USD aralığında yer alırken, bu rakam ABD'de 5.500 USD ve Almanya'da 6.000-11.000 USD arasındadır.

Doktorlar tarafından reçetelenerek verilen ilaçlar üzerinden de karşılaştırmalı bir inceleme yapılabilir. Türkiye’deki ilaçların büyük bir kısmı İngiltere, ABD ve Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha ılımlıdır. Örnek olarak mide ilaçlarını inceleyebiliriz. Dünya çapında bir ilaç üreticisi tarafından üretilen bir ilacın 40 mg adaptasyonu ABD’de 7.78 USD, Kanada’da 3.37 USD, İngiltere’de 2.21 USD iken; aynı ilaç Türkiye’de 37 kuruş olarak fiyatlandırılmaktadır.

Türkiye’nin Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Faydalanabilirim?

Türkiye, sosyal bir devlet olarak tüm vatandaşlarına sağlık ve eğitim hizmetlerini sunmaktadır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) olarak adlandırılan standartlaştırılmış sosyal güvenlik sistemi nedeniyle, çok sayıda klinik harcama devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için temel ön koşullar, başka bir ülkede sigortalı olmayıp oturma izni ile bir yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşıyor olmaktır. Yabancı uyruklular bu süreden sonra başvuru ile Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanabilirler.

Türkiye'de yatırım yoluyla vatandaşlık ile 250.000 USD değerinde bir mülk satın almak size ek olarak tüm toplum hizmetlerinden faydalanma hakkı sunmaktadır. 250.000 USD değerinde gayrimenkul satın alarak vatandaşlık hakkı kazanan yabancı uyruklu kişiler ve aileleri Türkiye'de sağlık sisteminin tüm faydalarından yararlanabilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası almaya hak kazanan uzak ülke vatandaşlarının eşleri, refakatçileri ve on sekiz yaş altındaki çocukları sağlık hizmetlerden yararlanabilir.

Genel Sağlık Sigortası, her kamu kliniği ve merkezinin hizmetlerinin yanı sıra anlaşmalı özel tıbbi klinikleri kapsar. Hemen hemen her bölgede bulunan Aile Sağlığı Merkezleri’ne erişim kolaylığı sunar.

Genel Sağlık Sigortası olan bireyler, gitmek istedikleri anlaşmalı tıbbi klinikleri arayarak veya belirlenmiş başvuruları yollarıyla randevu alabilirler. Hastaların gün ve saatine göre dengelenen randevular sayesinde acil polikliniklerinde bekletme, uzun kuyruklar ve zaman kayıpları önlenmektedir.

Genel Sağlık Sigortası müdaheleler, tedaviler ve ilaç masraflarını karşılamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç firmalarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde hastalar düşük ücretler ile ilaç temin edebilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası ile ücretsiz yararalanılabilecek hizmetleri ve tedavileri şöyle sıralayabiliriz:

• Muayene ücretleri,
• İlaç ücretleri,
• Ameliyatlar ve organ nakli,
• Yatarak tedavi sırasında tanı koyma amacıyla yapılan kimyasal müdaheleler, mikrobiyoloji ve patoloji tesleri, radyolojik değerlendirme ve görüntülemeler,
• Tıbbi prosedürden sonra fizik tedavi ve iyileşme süreci,
• Uzun dönemli kemoterapi ve radyoterapi,
• Hastalar, engelliler ve yaşlılar için evde bakım hizmetleri.

Turkuaz Kart ile Sağlık Hizmetlerinden Yaralanabilir miyim?

Turkuaz Kart, yabancılara Türkiye'de çalışmak ve yaşamak için sınırsız seçenek sunan bir belgedir. Turkuaz Kart sahipleri bir vatandaşla aynı haklardan faydalanabilir. Amerika'da uzun süredir kullanılan ve tüm dünyada tanınan Yeşil Kart veya Avrupa Birliği tarafından verilen Mavi Kart ile benzer bir uygulamadır. Turkuaz Kart nitelikli bireyler, araştırmacılar ve zanaatkârlar gibi ülkeye katkıda bulunabilecek belirli kişileri ülkeye çekmek için özel olarak hazırlanmış, uzun bürokratik süreçleri aradan çıkararak vatandaşlığın bütün faydalarını sağlayan bir sistemdir.

Türkiye Cumhuriyeti çifte vatandaşlığa izin verirken, pek çok ülke bu uygulamaya izin vermemektedir. Turkuaz Kart, bireylerin vatandaşı oldukları ülkedeki vatandaşlıklarını kaybetmeden Türkiye'de bir yaşam düzeni kurmalarına izin verir. Turkuaz Kart, bir Türk vatandaşı gibi çalışmayı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki temel haklardan yararlanmayı sağlayan bir fırsat gibi düşünülebilir. Turkuaz Kart sahipleri, askerlik hizmeti, seçme ve seçilme ve kamu kurumunda çalışma hakları dışında Türkiye vatandaşlarının sahibi olduğu tüm haklara sahiptir.

Türkiye’de Özel Sağlık Sigortaları Tutarı Ne Kadardır?

Türkiye’de, makul klinik uygulama fiyatlarının yanı sıra özel sağlık sigortası maliyetleri de birçok Avrupa ülkesine göre çok daha ucuzdur. Türkiye'de özel sağlık sigortası maliyeti, bireyin yaşına ve genel refah durumuna bağlı olarak 300 ile 1.500 Euro arasında değişmektedir.

Türkiye'de çok yaygın olan özel klinikler, Avrupa ve Kuzey Amerika ile karşılaştırıldığında uygun maliyetleri ve yüksek kaliteli hizmetleriyle tercih edilmektedir.

Tüm bölgelerde olduğu gibi özel sektörün yapısındaki ciddi metodoloji sağlık sektöründe de bulunmaktadır. Sonuç olarak, özel klinikler ve tesisler, kendi alanlarında en iyi uzmanları bulmayı amaçlayarak 5 yıldızlı bir konaklama tesisi gibi kaliteli, hızlı ve konforlu hizmet sunmaya çalışmaktadır.

Global Emeklilik: Türkiye Neden Tercih Edilmeli?

Sağlık hizmeti dünya çapında birçok ülkede pahalıdır. Sosyal devlet imkanlarından çok uzak olan ABD, dünyanın en maliyetli sağlık hizmetini sunan ülkedir, vatandaşlarına herhangi bir ücretsiz sağlık bakımı ve desteği vermemektedir. Amerikan vatandaşlarının kabaca %10'u herhangi bir sağlık sigortasından yararlanmıyor. Gaziler ve emekliler için temel sağlık hizmetleri bir şekilde ücretsiz olsa da, çok uzun hasta bekleme süreleri sorunlara neden olmaktadır. Avrupa ülkeleri de hemen hemen aynı durumdadır. Pek çok Avrupa ülkesinde, özellikle Birleşik Krallık'ta, kliniklerde ayakta duran, uzun bekleme süreleri veya geç tıbbi prosedür tarihleri verilen çok sayıda kişi haberlere konu olmaktadır.

Bu durumlar göz önüne alındığında, bu ülkelerde yaşayan bireyler, temel sağlık ihtiyaçlarını sağlamak ve iyileştirmek için temel maliyetleri karşılamada sorunlar yaşadıkları için daha makul maliyetlerle temel sağlık hizmetleri sunan ülkeleri tercih ediyorlar.

Günümüzde özellikle "Global Emeklilik" fikri yükselmekte. Daha çok Avrupa ve ABD'de tıbbi sorunları olan belirli bir yaşın üzerindeki insanlar, diğer batı ülkelerinde verilen sağlık hizmetlerindeki yüksek harcamalar nedeniyle emekli olduktan sonra Türkiye'de yaşamayı tercih ediyor. Bu durum, son 10 yıldır dünya çapında çok fazla tercih edilir hale gelen "uluslararası emeklilik" göçlerine yol açıyor.

Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Dikkat Çeken Şehirler

Emeklilik zamanlarını Türkiye'de geçirmek ve sağlık hizmetleri yönünden de kazanç elde etmek isteyen klinik ziyaretçiler, genellikle sağlık idarelerinin daha da geliştiği İstanbul ve Antalya'ya yöneliyor. Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Aydın ayrıca Türkiye'de sağlık turizmi için en çok tercih edilen 10 şehir arasındadır.

Özel acil klinikleri, çoğunlukla misafirlerin veya yabancı uyruklu kişilerin birincil eğilimidir. Yeni yasalarla birlikte, özel acil durum kliniklerinde ve devlet kliniklerinde sağlık seyahat endüstrisini güçlendirmek için farklı çalışmalar başlatıldı. Bu sistemin içinde, her biri muazzam bir sağlık kompleksi olan "şehir hastaneleri"nin gelişimi hızla ilerliyor.

Sağlık turizmi için, klinik vakıflar ve dernekler, evrensel kılavuzlar Joint Commission International (JCI) tarafından yetkilendirilmelidir. Türkiye 48 adet JCI lisanslı acil klliniği ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Bu sertifikalı kuruluşların çoğu İstanbul'da bulunmaktadır. İstanbul, hem sertifikalı sosyal sigorta vakıfları sayısında hem de sağlık idareleri çeşitlerinde ilk sırada yer almaktadır.

SSS

S: Sağlık turizmi nedir?
C:
Sağlık turizmi, sağlık amacıyla yurtdışına seyahat etmek olarak tanımlanabilir. Bugün dünyadaki pek çok insan daha iyi tedavi görmek için diğer ülkeleri ziyaret ediyor. Türkiye, sağlık turizmi için en cazip ülkelerden biridir.

S: Türkiye'de sağlık hizmetleri iyi mi?
C:
Evet. Son on yılda tıbbi altyapıda yapılan iyileştirmeler ve artan yatak kapasitesi ile Türkiye, sağlık hizmetleri için en önemli çekim merkezlerinden biri olmuştur. Öte yandan, modern imkanlarla donatılmış tıp fakültelerinden mezun olan uzman hekimler, Türkiye’nin tıp alanındaki başarısına katkı sağlamıştır.

S: Sağlık hizmetleri için neden Türkiye'yi tercih etmeliyim?
C:
Tecrübeli hekimler, yüksek hizmet kalitesi, modern tedavi yöntemleri, daha düşük tedavi maliyetleri, seyahat ve konaklama ve İngilizce konuşan servis personeli sağlık hizmetleri için Türkiye'yi tercih etmeniz için en önemli sebeplerdir.

S: Türkiye'de hangi tıbbi uzmanlık alanlarında hizmet verilmektedir?
C:
Türkiye'de tıbbi hizmetlerin tüm dallarında yüksek kalitede hizmet alabilirsiniz.

S: Türkiye'de sağlık hizmetlerinin fiyatları nasıl?
C:
Türkiye'de sağlık hizmetleri özellikle Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça ucuzdur.

S: Bir yabancı olarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden yararlanabilir miyim?
C:
Evet. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yabancı ülke vatandaşları da yararlanabilmektedir.

S: Yabancılar Türkiye'deki tedavileri için genel sağlık sigortasından yararlanabilir mi?
C:
Bir yabancı ülke vatandaşı Türkiye'de ikamet izni ile bir yıldan fazla kalması durumunda, sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortasından yararlanabilir.

S: Genel sağlık sigortası neleri kapsar?
C:
Genel sağlık sigortası muayene, tedavi, ameliyatlar, ilaç masrafları ve ameliyat sonrası bakım hizmetlerini kapsar.

S: Türkiye'de özel sağlık sigortası pahalı mı?
C:
Hayır. Türkiye'de özel sağlık sigortası fiyatları diğer birçok ülkeye kıyasla daha ucuzdur.

S: Türkiye'de hangi şehirlerde daha fazla sağlık hizmeti veren kuruluş var?
C:
İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Aydın sağlık turizmi için en çok ziyaret edilen iller arasındadır. Bu şehirlerde hemen hemen tüm tıp dallarında hizmet veren bir tıp merkezi bulunabilir.

S: Türkiye'de sağlık hizmetlerinden ömür boyu nasıl faydalanabilirim?
C:
Türkiye yabancılara gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık sunuyor. Bu program ile Türk vatandaşlığı aldığınızda, tüm sağlık hizmetlerini bir Türk vatandaşı olarak alacaksınız. Ayrıca aileniz bu programdan yararlanacak ve sizinle aynı sağlık hizmetlerini alacaktır.