Türkiye’de Oturma İzni

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de 90 günden uzun süre kalabilmeleri için oturma izni almaları gerekmektedir. Bu kural aynı zamanda öğrencilere, çalışanlara, Türk vatandaşları ile evlenmiş ama henüz Türk vatandaşlığı almaya hak kazanamamış kişilere, araştırmacılara ve gayrimenkul yatırımcıları için de geçerlidir.

https://www.youtube.com/embed/RvRtPlPbxW4

Bu süreden daha kısa bir süre için Türkiye’de kalacak olan kişiler turist e-vizesi kullanabilirler, kalış süreleri 180 gün içerisinde 90 günü kesinlikle aşmamalıdır.

Nisan 2022’de Türkiye’de oturma izni başvuru koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler, alınan kararın İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığına gönderilmesiyle uygulanmaya başlanmıştır. Yeni yapılan düzenlemelere göre artık yabancı uyruklu kişilerin kira sözleşmesiyle Türkiye’de oturma izni alması mümkün değil. Türkiye’de uzun süreli oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler artık mülk sahibi olmak zorunda.

Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler gayrimenkul satın alarak oturma izni başvurusunda bulunabilir. Fakat, oturma izni başvurusu için yalnızca, daire, ev veya villa gibi konut çeşitleri kullanılabilecektir.

16 Ekim 2023 itibariyle, oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de en az 200.000 $ değerindekonut satın alması gerekmektedir. Satın alma bedelinin döviz kuru için tapunun alındığı güne ait Merkez Bankası kuru esas alınacaktır.

Istanbul Homes ®, müşterilerinin konut satın alımı yoluyla oturma izni almasına yardımcı olmaktadır. Türkiye’nin lider emlak şirketi olarak, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı ve oturma izni konularında engin deneyimlere sahibiz.

Oturma İzni için Neden Bir Gayrimenkul Satın Almalıyım?

Mülk satın almak, Türkiye’de oturma izni almanın veya Türk vatandaşlığı kazanmanın en kolay yoludur. Ayrıca,

• Mülk satın alan kişiyle birlikte eşi ve 18 yaşın altındaki çocukları da oturma izni alabilmektedir. 18 yaşın üstündeki çocuklar bu haktan yararlanamamaktadır.
• Konut satın alarak oturma izni alan kişi 5 yıl sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

Oturma İzni ÇeşitleriOturma İzni Çeşitleri

Ülkede bulunma amacına göre oturma izni çeşitleri 6 ana kategoriye ayrılmaktadır;

1. Kısa Dönem Oturma İzni
2. Uzun Dönem Oturma İzni
3. Aile Oturma İzni
4. Öğrenci Oturma İzni
5. İnsani Oturma İzni
6. İnsan Ticareti Mağduru Oturma İzni

1. Kısa Dönem Oturma İzni

Bu oturma izninin sekiz farklı türü bulunmaktadır.

1.1. Turizm Amaçlı Oturma İzni

Turistik amaçlarla ülkeye gelen kişilere verilen vize türüdür. Türkiye’de çalışma hakkı tanımamaktadır.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

• Bir yıl geçerliliği bulunmaktadır.
• Başvuru sahibi 18 yaşının üzerinde olmalıdır.
• Başvuru sahibinin geçerli bir sağlık sigortasının bulunması gerekmektedir. (18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük kişiler için gerekli değildir.)
• Türkiye’de mülk sahibi olduğunuzu belgeleyerek (tapu ibrazı) başvurunuzu yapabilirsiniz.

Not: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmiş güncel bir tapu olmalıdır.

• Ekonomik bağımsızlığı ve başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerini (eş ve 18 yaşın altındaki çocuklar) maddi olarak destekleme yeteneğini kanıtlayan yerel banka beyanı.

Uyarı: Ekonomik bağımsızlık, Türkiye Göç İdaresi tarafından asgari ücret indeksine göre belirlenmiştir (güncel tutar kalma süresi boyunca aylık 500$).

• Doldurulup imzalanmış başvuru formu. Eğer belgelerinizi sunması için bir avukatı vekil tayin edecekseniz, avukatınıza noter onaylı kısmi bir vekaletname vermeniz gerekmektedir. Vekaletname verirken imza atmanız gerekeceğinden noterde bulunmanız gerekir. Türk pasaportu sahibi değilseniz, pasaportunuzun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Vekaletname, pasaport tercümesi yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde veya bir sonraki gün verilebilecektir.
• Pasaportunuzun orijinali ve seyahat belgenizin veya pasaportunuzun noter onaylı tercümesi.

Not: Eğer pasaportunuzda doğum tarihi bulunmuyorsa doğum belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, bu belgenin de noter onaylı Türkçe tercümesini almalısınız.

• Beyaz arka plan ile çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.
• Eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız (18 yaşın altında) için başvuru yapacağınızda, çocuklarınızın doğum belgesini ve evlilik belgenizi de ibraz etmeniz gerekmektedir. Doğum ve evlilik belgeleri apostilli (eğer geldiğiniz ülke ile anlaşma var ise) veya geldiğiniz ülkenin dışişleri bakanlığı ve ülkede bulunan Türk konsolosluğu tarafından onaylı olmalıdır. Bu işlemler için randevu almalısınız. İşlemleri birebir halledebileceğiniz gibi, sizin yerinize halletmesi için bir kişiye vekaletname de verebilirsiniz. İşlemleri sizin yerinize yürütecek kişi, vekaletnamenin orijinalini ibraz ederek işlemleri gerçekleştirmelidir.
• Sabıka kaydı belgesi. Eğer Türkiye’de oturma iznine ilk kez başvuruyorsanız, geldiğiniz ülkeden sabıka kaydı belgesi almalısınız. Eğer daha önce oturma izniyle Türkiye’de yaşadıysanız ve oturma izninizi yenilemek için başvuruyorsanız Türkiye’den de sabıka kaydı belgesi almalısınız.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

Turizm Amaçlı Oturma İzni Nasıl Yenilenir?

Oturma izninizi yenilemek için mevcut oturma izninizin geçerlilik süresinin dolmasına 60 gün kala başvuru yapmalısınız.

Not: Oturma izninin dolmasına 60 günden fazla zaman varken yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Not: 1 Ocak 2020 itibariyle, bir yıl geçerlilik süresi bulunan kısa dönem oturma izni sahibi bir kişi, oturma iznini yenilemek için yeni ve geçerli bir sebep sunmadığı takdirde iznini yenileyemeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (pasaport, noterde bulunan yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmelidir).
• 4 adet 6 aydan eski olmayan beyaz arka plan ile çekilmiş biyometrik fotoğraf
• Finansal yeterliliğin belgelendirilmesi. Başvuru formu ile Türkiye’de kalacağınız süre boyunca kendi geçiminizi ve varsa beraberinizde gelen aile bireylerinizin geçimini sağlayabileceğinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı finansal yeterlilik durumunuzu Türkiye’de bulunan bankalardan alınacak bir belge ile de kanıtlamanızı talep edebilir.
• Geçerli sağlık sigortası. 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük kişiler için zorunlu değildir.
• Tapunun fotokopisi.
• Sabıka kaydı.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

Bekar ve Çocuklu Ebeveynlerin Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar

Çocuklu bekar ebeveynlerin, çocukları için oturma izni (yenileme) başvurusunda bulunabilmesi için diğer ebeveynin de rıza vermesi zorunludur.

Ebeveyn rıza belgesi Türk yetkili makamlarından alındıysa imzalı ve kaşeli olmalıdır. Eğer belge yabancı bir ülkede hazırlandıysa apostilli olmalı ve noterde yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmelidir.

Anne veya babadan birinin veya her ikisinin de yokluğunda (bir yetimin vasisiyseniz), çocuğun uyruğunun bulunduğu ülkenin kanunları dikkate alınmalıdır.

1.2. Ticaret Amaçlı Oturma İzni

Türkiye’de alınan ticaret amaçlı oturma izni, alıcı/satıcı ziyaretleri, pazar araştırması, ticaret fuarlarına veya konferanslarına katılım veya iş kurma gibi ticari amaçlı faaliyetleri yürütme amacıyla alınabilecek oturma izni türüdür.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

• Oturma izninin geçerlilik süresi 1 yıldır.
• Başvuru sahibi 18 yaşının üzerinde olmalıdır.
• Geçerli sağlık sigortası. 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük kişiler için zorunlu değildir.
• Mali bağımsızlığınızı ve kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz herhangi bir aile üyesini (eş ve 18 yaşından küçük çocuklar) geçindirme yeteneğinizi gösteren mali yeterlilik beyan formu.

Not: Mali bağımsızlık, Türk Göçmenlik Bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmıştır (kalış süresi boyunca aylık 500 USD).

• Doldurulup imzalanmış başvuru formu. Eğer belgelerinizi sunması için bir avukatı vekil tayin edecekseniz, avukatınıza noter onaylı kısmi bir vekaletname vermeniz gerekmektedir. Vekaletname verirken imza atmanız gerekeceğinden noterde bulunmanız gerekir. Türk pasaportu sahibi değilseniz, pasaportunuzun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Vekaletname, pasaport tercümesi yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde veya bir sonraki gün verilebilecektir.
• Pasaportunuzun orijinali ve seyahat belgenizin veya pasaportunuzun noter onaylı tercümesi.

Not: Eğer pasaportunuzda doğum tarihi bulunmuyorsa doğum belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, bu belgenin de noter onaylı Türkçe tercümesini almalısınız.

• Beyaz arka plan ile çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.
• Sabıka kaydı.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

Ticaret Amaçlı Oturma İzni Nasıl Yenilenir?

Türkiye’de faaliyet yürütmek için aldığınız ticaret amaçlı oturma izninizi aşağıdaki belgelerle yenileyebilirsiniz:

• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (pasaport, noterde bulunan yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmelidir).
• 4 adet 6 aydan eski olmayan beyaz arka plan ile çekilmiş biyometrik fotoğraf.
• Finansal yeterliliğin belgelendirilmesi. Başvuru formu ile Türkiye’de kalacağınız süre boyunca kendi geçiminizi ve varsa beraberinizde gelen aile bireylerinizin geçimini sağlayabileceğinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı finansal yeterlilik durumunuzu Türkiye’de bulunan bankalardan alınacak bir belge ile de kanıtlamanızı talep edebilir.
• Geçerli sağlık sigortası.
• Sabıka kaydı.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

1.3. Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Oturma İzni

Türkiye’de mülk satın alarak oturma izni veya vatandaşlık almaya hak kazanmak mümkündür. Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık kazanma şartları hakkında daha fazla bilgi almak için Türk Vatandaşlığı sayfamıza göz atabilirsiniz.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

• Başvuru sahibi 18 yaşının üzerinde olmalıdır.
• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (pasaport, noterde bulunan yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmelidir).
• 4 adet 6 aydan eski olmayan beyaz arka plan ile çekilmiş biyometrik fotoğraf
• Geçerli sağlık sigortası.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

Türkiye’de kısa dönem oturma izni almak için geçerli sayılan diğer sebepler şunlardır:

- Bilimsel araştırma (arkeolojik kazı ve araştırmalar, anket çalışmaları, belgesel film çalışmaları, filmler, film saha araştırmaları vb.),
- Tedavi ve medikal operasyonlar,
- Kısa dönemli eğitim programları/değişim programları (temel eğitim dışı programlar)
- Adli makamlar (Aile içi şiddet mağdurları ve Türk vatandaşlarından boşanmış ve bu nedenle mahkemeler aracılığıyla verilen alternatif bir oturma hakkına ihtiyaç duyan yabancı uyruklu kişiler).

Daha fazla bilgi için Türkiye'deki diğer kısa dönem ikamet izni türlerini inceleyebilirsiniz.

2. Uzun Dönem Oturma İzni

Aşağıda belirtilen koşulları sağladığınız takdirde uzun dönem oturma iznine başvurabilirsiniz:

• Başvuru sahibi en az 8 yıldır Türkiye’de ikamet ediyor olmalı. Başvuru sahibinin, zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık gibi sebeplerle kısa süreli olarak Türkiye’den ayrılması sorun teşkil etmemektedir. Ancak bu ziyaretler, son beş yıl içinde bir yılda 180 günü aşmamalıdır.
• Finansal yeterlilik ve son 3 yılda Türkiye’den herhangi bir finansal yardım almamış olmak.
• Özel sağlık sigortası poliçesi sahibi olmak.
• Sabıka kaydı bulunmamak ve halk sağlığı ve güvenliğine herhangi bir tehdit teşkil etmemek.

Nasıl Başvurulur?

• Yukarıdaki kriterleri sağlayan başvuru sahipleri, mevcut pasaportları ve kimlik numaraları ile İl Emniyet Müdürlüğünü veya Göçmenlik Bürosunu ziyaret etmelidir.
• Uzun dönem oturma izni, bir yıldan fazla Türkiye dışında ikamet edilmemesi koşuluyla geçerlidir. Başvuranın sağlık, eğitim veya zorunlu kamu hizmeti gibi nedenlerle Türkiye dışına çıkması bu kurala istisnadır.
• Uzun dönem oturma izni sahipleri aşağıda sayılan sebepler hariç olmak üzere Türk vatandaşları ile hemen hemen aynı haklara sahiptir. Uzun dönem oturma izni ile elde edilmesi mümkün olmayan haklar şunlardır:

- Zorunlu askerlik hizmeti.
- Seçme ve seçilme hakkı.
- Kamu hizmetinde çalışmak.
- Araç ithal ederken gümrük vergilerinden muafiyet.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (pasaport, noterde bulunan yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmelidir).
• 4 adet 6 aydan eski olmayan beyaz arka plan ile çekilmiş biyometrik fotoğraf.
• Geçerli sağlık sigortası.
• Mevcut oturma izni ve Türk kimlik belgesi.
• Son üç yılda Türkiye’den finansal yardım almadığını kanıtlar nitelikte belge.
• Finansal yeterlilik belgesi.

Not: Finansal yeterlilik, Türkiye Göç İdaresi tarafından asgari ücret indeksine göre belirlenmektedir (güncel olarak aylık 500$).

• Geçerli sağlık sigortası.
• Sabıka kaydı.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

3. Aile Oturma İzni

Aile oturma izni, Türk vatandaşları ile evli eşler ve aile bireylerini beraberinde Türkiye’ye getirmek isteyen Türk vatandaşlarının yararlanabileceği bir oturma izni türüdür. Aile oturma izni ile, 18 yaşın altındaki çocuklar, öğrenci oturma izni almaya gerek kalmadan eğitimlerine Türkiye’de devam edebilirler.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

• Geçerlilik süresi 3 yıldır.
• 4 adet 6 aydan eski olmayan beyaz arka plan ile çekilmiş biyometrik fotoğraf.
• Oturma iznine sahip yabancı uyruklular kişiler, mülteciler ve reşit olmayanlar da dahil olmak üzere 5901 sayılı kanunun 28. maddesi kapsamındaki kişiler bu oturma izninden yararlanabilirler.
• 18 ile 65 yaşları arasındaki başvuru sahipleri için Türkiye’den alınmış özel sağlık sigortası poliçesi.
• Gayrimenkul tapusu. Tapu, Türkçe ve noter onaylı olmalıdır.
• Kendi geçiminizi ve sizinle beraber gelen aile bireylerinin geçimini sağlayabileceğinizi kanıtlar nitelikle Türkiye’de bulunan bankalardan alınacak belge.

Not: Finansal yeterlilik, Türkiye Göç İdaresi tarafından asgari ücret indeksine göre belirlenmektedir (güncel olarak aylık 500$).

• Doldurulup imzalanmış başvuru formu. Eğer belgelerinizi sunması için bir avukatı vekil tayin edecekseniz, avukatınıza noter onaylı kısmi bir vekaletname vermeniz gerekmektedir. Vekaletname verirken imza atmanız gerekeceğinden noterde bulunmanız gerekir. Türk pasaportu sahibi değilseniz, pasaportunuzun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Vekaletname, pasaport tercümesi yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde veya bir sonraki gün verilebilecektir.
• Pasaportunuzun orijinali ve seyahat belgenizin veya pasaportunuzun noter onaylı tercümesi.

Not: Eğer pasaportunuzda doğum tarihi bulunmuyorsa doğum belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, bu belgenin de noter onaylı Türkçe tercümesini almalısınız.

• Beyaz arka plan ile çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.
• Eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız (18 yaşın altında) için başvuru yapacağınızda, çocuklarınızın doğum belgesini ve evlilik belgenizi de ibraz etmeniz gerekmektedir. Doğum ve evlilik belgeleri apostilli (eğer geldiğiniz ülke ile anlaşma var ise) veya geldiğiniz ülkenin dışişleri bakanlığı ve ülkede bulunan Türk konsolosluğu tarafından onaylı olmalıdır. Bu işlemler için randevu almalısınız. İşlemleri birebir halledebileceğiniz gibi, sizin yerinize halletmesi için bir kişiye vekaletname de verebilirsiniz. İşlemleri sizin yerinize yürütecek kişi, vekaletnamenin orijinalini ibraz ederek işlemleri gerçekleştirmelidir.

Not: Aile oturma iznine başvuran kişinin birden fazla eşi bulunması durumunda, eşlerden yalnızca biri aile oturma izninden yararlanabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin tüm çocukları aile oturma izninden yararlanabilmektedir.

• Sabıka kaydı.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

4. Öğrenci Oturma İzni

Onaylı yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen yabancılar için tanınan oturma izni türüdür. Oturma izninin geçerlilik süresi başvurulan eğitim programının süresi ile eşdeğerdir.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

• Doldurulmuş ve imzalanmış oturma izni başvuru formu.
• Türk eğitim kurumları tarafından verilen ve şu bilgileri içeren kabul mektubu:

- Eğitimin türü
- Eğitimin süresi
- Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri
- Eğitimin yeri
- Eğitim kurumunun adı
- Eğitimin seviyesi (yüksek lisans, araştırma, staj vb.)

• 18 yaşından küçük kişiler için eğitime katılabileceklerine dair veli rıza belgesi.
• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (pasaport, noterde bulunan yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmelidir).
• 4 adet 6 aydan eski olmayan beyaz arka plan ile çekilmiş biyometrik fotoğraf
• Finansal yeterliliğin belgelendirilmesi. Başvuru formu ile Türkiye’de kalacağınız süre boyunca kendi geçiminizi ve varsa beraberinizde gelen aile bireylerinizin geçimini sağlayabileceğinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı finansal yeterlilik durumunuzu Türkiye’de bulunan bankalardan alınacak bir belge ile de kanıtlamanızı talep edebilir.

Not: Finansal yeterlilik, Türkiye Göç İdaresi tarafından asgari ücret indeksine göre belirlenmektedir (güncel olarak aylık 500$).

Not: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan yeni değişikliklere göre, Türkiye’de öğrenim görmeye gelen yabancı öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuru yaparak genel sağlık sigortasından yararlanabilirler. Ancak 3 ay içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde bu hak yanar ve öğrencinin özel sağlık sigortası alması gerekir.

• Sabıka kaydı.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

Öğrenci Oturma İzni Nasıl Yenilenir?

Öğrenci Oturma İzni Nasıl Yenilenir?
• Doldurulmuş ve imzalanmış oturma izni başvuru formu.
• Önceki oturma izninin renkli fotokopisi.
• 2 adet beyaz arka planlı biyometrik fotoğraf. Fotoğraflar 6 aydan eski olmamalıdır.
• Türkiye’de kaldığı süreyi kapsayan finansal yeterlilik belgesi.
• Eğitim kurumu veya enstitüden verilecek, eğitimin devam etmesi sebebiyle oturma izninin yenilenmesi gerektiğine dair belge.
• Eğer başvuru sahibi 18 yaşından küçükse yeni veli rıza belgesi.
• Türkiye’de yaptırılan genel veya özel sağlık sigortası poliçesi.
• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi.
• Sabıka kaydı.

Eğer bu belgeler Türk yetkili makamlarından alınmışsa, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/damgalı olmalıdır. Eğer belgeler yabancı ülkelerden alınmışsa, apostilli ve noter onaylı tercümeli olmalıdır.

Eğer Apostil Tasdik Şerhine taraf ülkelerden birinden değilseniz, belgeleriniz geldiğiniz ülkedeki yetkili makamlar (dışişleri bakanlığı ve Türk konsolosluğu) tarafından onaylı olmalıdır.

5. İnsanî Oturma İzni

İnsani oturma izni, iç savaş ve insan hakları ihlalleri gibi durumların mağdurları, mülteciler ve çeşitli bireysel insani sebeplerle sığınma ihtiyacı bulunan kişilere tanınan ve 1 yıl geçerlilik süresi bulunan oturma izni türüdür. Bu izin, iç savaş gibi durumlarda bir topluluğun bireylerine tanımlanırken, bireysel insani sebeplerle başvuru yapılması durumunda vaka bazında incelenip onaylanmaktadır.

Bu oturma izni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ve 47. maddelerinde düzenlenmiştir.

Bahsi geçen durumlardan muzdarip olan yabancılar, Türkiye’de insani oturma iznini üçüncü bir ülkeye yerleşmek için bir ara basamak olarak kullanamazlar. İnsani oturma iznine sahip kişilerin üçüncü bir ülkeye yerleştirilme işlemleri doğrudan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (BMMYK) tarafından yürütülmektedir.

Not: Diğer oturma izni türlerinin aksine, bu oturma izni için başvuru yaparken avukatlık hizmetlerinden yararlanılamamaktadır. Başvuru sahibi kişi, başvurusunu doğrudan kendi yapmalıdır.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

• Bu oturma izninden yararlanmak isteyen kişiler, ülkeye hangi yoldan (legal veya illegal) giriş yapmış olursa olsunlar, en kısa sürede doğrudan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmalıdır.
• İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan doldurulup imzalanmış başvuru formu.
• Geçerlilik süresi 1 yıldır. Oturma izninin yenilenmesi vaka bazında incelenmekte olup göç idaresinin inisiyatifindedir.
• Doldurulup imzalanmış oturma izni başvuru formu.
• 2 adet beyaz arka planlı biyometrik fotoğraf. Fotoğraflar 6 aydan eski olmamalıdır.

6. İnsan Ticareti Mağdurları için Oturma İzni

Bu oturma izni, insan ticareti mağduru olanlara 30 gün süre ile geçerli olmak üzere valilikler tarafından verilir. İnsan ticareti mağdurları için oturma izinleri 6 aya uzatılabilir.

Not: Uzatmalar toplamda 3 yılı geçemez.

Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:

*Bu oturma izni için herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur.

Oturma İzni Yerine Türk Vatandaşlığı

Aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler Türk vatandaşlığına başvurabilirler:

• 500.000 USD değerinde sabit sermaye yatırımı,
• 3 yıl satmamak koşuluyla Türkiye'de 400.000 USD değerinde gayrimenkul satın almak,
• En az 50 Türk çalışan ile iş kurmak,
• Türk bankalarına 500.000 USD yatırmış veya eşdeğer miktarda devlet tahvili satın almış olmak. Bu yatırımı 3 yıl boyunca elinizde tutmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için Türkiye'de Vatandaşlık bölümüne bakın.

Yatırım yoluyla Türkiye’de oturma izni almak istiyorsanız daha detaylı bilgi, bireysel rehberlik ve mevcut oturma iznine uygun mülk seçenekleri için doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SSS - Türkiye'de Oturma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

S: Türkiye’de mülk satın alarak oturma izni alabilir miyim?
C:
Evet. Türkiye’de gayrimenkul satın alan yabancılar daha sonra göç idaresine başvuruda bulunarak oturma izni alabilirler. Bu oturma izni, başvuru sahibi mülkünü elinde tuttuğu müddetçe iki yılda bir yenilenebilir.

S: Türkiye’de oturma iznine sahip olmanın avantajları nelerdir?
C:
İlk olarak, bir yabancı Türkiye'de oturma iznine sahip olduğunda resmi işlemler daha kolaydır. Yabancılar çoğu hizmetten oturma izni olmadan yararlanabilse de, internet bağlantısı gibi bazı önemli hizmetler için zorunludur. Aynı zamanda vizenin iş yükünü ve maliyetini de engeller.

S: Oturma izni başvurumun reddedilme ihtimali var mı?
C:
Evet. Başvuru koşulları karşılanmıyor veya başvuru belgelerinde eksiklikler varsa başvurunuz reddedilebilir. Eğer herhangi bir sorun yoksa başvuru kısa sürede tamamlanıp kolaylıkla oturma izni alınabilir.

S: Oturma iznine başvurmak isteyen yabancılar nereden sabıka kaydı almalı?
C: Türkiye’de ilk kez oturma izni başvurusu yapacak olan yabancıların kendi ülkelerinden sabıka kaydı alması gerekir. Türkiye’de daha önce belirli bir süre yaşamış ve oturma iznini yenilemek isteyen yabancılar ise hem kendi ülkelerinden hem de Türkiye’den sabıka kaydı almak zorundadır.

S: Türkiye’de oturma izni almak zor mu?
C:
Hayır. Ancak süreç deneyim gerektirir ve kendi başınıza yapmayı tercih ederseniz karmaşık görünebilir. Profesyonellerden hizmet alınması tavsiye edilir.

S: Oturma izni kartımı almadan önce oturma izninden yararlanabilir miyim?
C:
Başvurunuzu tamamladığınızda göçmenlik ofisi size geçici bir oturma izni belgesi verir. Orijinal oturma izni kartınızı alana kadar bu belgeyi kullanabilirsiniz.

S: Oturma izni başvurusu için gerekli belgeler neler?
C:
Türkiye’de oturma iznine başvurabilmeniz için ibraz etmeniz gereken belgeler şunlardır;

• Başvuru formu
• Türkiye’deki mülkünüzün tapusu
• Belediyeden alınacak mülke ait konum bilgisi
• Sağlık sigortası poliçesi
• 4 adet biyometrik fotoğraf
• Pasaport
• Sabıka kaydı

S: Tek bir tapu ile kaç kişi oturma izni alabilir?
C:
Tek tapu ile yalnızca mülk sahibinin birinci dereceden yakınları (eş ve 18 yaşın altındaki çocuklar) oturma izni alabilir. Eğer çocuklar için de oturma izni alınacaksa, çocukların apostilli doğum belgelerini de ibraz etmek gerekmektedir. Doğum belgesinin ibrazı yalnızca 18 yaşın altındaki çocuklar için zorunludur.

S: Konut kredisi ile satın aldığım mülk ile Türkiye’de oturma izni alabilir miyim?
C:
Evet, alabilirsiniz.

S: Türkiye’de oturma iznini almanın maliyeti nedir?
C:
Maliyet başvuran kişiye göre değişmektedir. Maliyet açısından en önemli faktör sigorta fiyatını değiştiren başvuru sahibinin yaşıdır. Bunun haricinde çevirilecek belge sayısı ve başvuru sahibinin ulusu maliyeti değiştiren diğer faktörlerdir. Türkiye’de oturma izni maliyetleri ortalama olarak 700 TL ile 3.500 TL arasında değişmektedir.

S: Uzaktan mülk satın almak ve oturma izni sahibi olmak mümkün mü?
C:
Evet. TeleProperty ® hizmetimiz ile bizden çevrim içi yollarla mülk satın alabilirsiniz. Vekalet vermeniz durumunda oturma izni başvurularını sizin adınıza yapabiliriz.

S: Türkiye kalıcı oturma izni veriyor mu?
C:
Evet, Türkiye’de 8 yıl yaşayan yabancı uyruklu kişiler kalıcı oturma iznine başvurmaya hak kazanmaktadır.

S: Oturma izni ne zaman yenilenmeli?
C:
Oturma izninizin bitmesinden önce son 60 gün içerisinde yenileme başvurusu yapmalısınız.


* Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü