Türkiye’de Oturma İzni

Türkiye'de oturma izni başvuru süreci, tek seferde 90 günden fazla ülkede kalmak isteyen herkes için geçerlidir. Bu uygulama, öğrencileri, çalışanları, henüz vatandaşlık alamamış Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancı uyruklu kişileri, bilimsel araştırmalarda bulunanları ve yabancı gayrimenkul alıcılarını kapsamaktadır.

https://www.youtube.com/embed/RvRtPlPbxW4

Bu sürenin altında kalmak isteyenler turist e-vizesi kullanabilirler, ancak Türkiye'de 180 günlük süre içerisinde 90 günden fazla kalamazlar.

Nisan 2022'de Türkiye'de oturum izni almak için yeni kurallar belirlendi. Yeni kararlar İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderildi. Yeni düzenlemeye göre yabancılar artık kira sözleşmesi ile oturma izni alamayacaklar. Bir yabancının uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmesi için mülk sahibi olması gerekiyor.

Yabancılar Türkiye'de sadece konut amaçlı gayrimenkul satın alarak oturma izni alabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki, bir yabancı oturum izni almak için ev veya apartman dairesi satın alması gerekmektedir.

27 Nisan 2022 tarihinden itibaren yabancı oturum izni başvurusu için emlak değerinin Antalya, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde en az 75.000 USD, Yalova gibi metropol olmayan şehirlerde ise en az 50.000 USD olması gerekmektedir.

Istanbul Homes, uzun vadeli planları olan ve Türkiye'de uzun dönem oturma izni için mülk satın almayı düşünen kişilere oturma izni alma konusunda destek oluyor.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı, Türk pasaportu ve oturma izni alma konusunda uzman olan Türkiye'nin lider emlak şirketiyiz.

Oturma İzni için Neden Bir Gayrimenkul Satın Almalıyım?

• Birincisi, Türkiye'de yabancı oturum izni uzatmanın ve vatandaşlık almanın en kolay yoludur.
• Ailede eşlerden birinin bir mülkü varsa, bu kişi gayrimenkul mülkiyeti yoluyla oturma izni alır. 18 yaşın altındaki çocuklar da otomatik olarak aynı haklara sahiptir. (18 yaşından büyük çocuklar hariç)
• Gayrimenkul Oturma İzni size 5 yıl sonunda Türk vatandaşlığına başvurma hakkı verir.

Oturma İzni ÇeşitleriOturma İzni Çeşitleri

Kalış amacına bağlı olarak Türkiye’de 6 çeşit oturma izni vardır:

1. Kısa Dönem Oturma İzni
2. Uzun Dönem Oturma İzni
3. Aile Oturma İzni
4. Öğrenci Oturma İzni
5. İnsani Oturma İzni
6. İnsan Ticari Mağduru Oturma İzni

1. Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem oturma izni türleri 8 seçenekten oluşmaktadır. Kısa dönem oturma seçeneklerinin her biri özel bir durum için geçerlidir.

1.1. Turizm Amaçlı Oturma İzni

Turistik amaçlarla verilen oturma izni kısa sürelidir ve bu vize türü çalışma iznini kapsamaz.

Gereksinimler, Belgeler ve Notlar:

• Bir yıla kadar geçerlidir.
• Başvuru sahibi 18 yaşın üzerinde olmalıdır.
• Geçerli sağlık sigortası. (18 yaş altı veya 65 yaş üstü yabancılar için bu şart aranmaz.)
• Türkiye'de mülk sahipliği belgeleri. Belgeler Türkçe ve noter onaylı olmalıdır.

Not: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmiş güncel bir tapu belgesi olmalıdır.

• Mali bağımsızlığı, başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerini (eş ve 18 yaşın altındaki çocuklar) destekleme yeteneğini kanıtlayan yerel banka beyanı.

Uyarı: Ekonomik bağımsızlık, Türk göçmenlik bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine karşılık gelen fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır (güncel tutar kalma süresi boyunca aylık 500 USD'dir).

• Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış oturma izni başvuru formu. Vize belgelerinizi teslim etmesi için bir avukat tayin ettiyseniz, avukatınıza noter tarafından damgalanmış sınırlı bir vekaletname verilmiş olmalıdır. Başvuru sahibinin vekaletname düzenleyebilmesi için noter ofisinde fiziksel olarak bulunması gerekmektedir (imza gerekecektir). Mevcut pasaport Türkçe değilse, noterdeki yeminli tercümanın başvuru sahibinin pasaportunu tercüme etmesi gerekir. Pasaport Türkçeye tercüme edildikten sonra aynı gün veya ertesi gün vekaletname işleme alınacaktır.
• Pasaportun aslı, fotokopisi ve noter tasdikli pasaportun aslı Türk Noter tarafından onaylanmış olmalıdır.

Not 1: Pasaportunuz Latin alfabeli ise, pasaportunuz için noter tasdikli Türkçe tercümesi gerekli değildir.

Not 2: Pasaportunuzda doğum tarihi yoksa, başvuru sahibinin onaylı bir doğum belgesine ihtiyacı vardır. Bu belge için noter tasdikli Türkçe tercüme gereklidir.

 • Her başvuru sahibi için dört adet biyometrik pasaport fotoğrafı gerekir. Fotoğraf beyaz bir arka plan içermeli ve biyometrik açıdan gereklilikleri karşılamalıdır.
• Eş veya bakmakla yükümlü olunan çocuk (on sekiz yaşından küçük) için başvururken, çocuğun doğum belgesi ve eş evlilik belgesinin yeminli Türkçe tercümeleri gereklidir. Doğum belgesine, ülkenizin Türkiye'de bulunan konsolosluğundan ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından damgalandıktan sonra bir apostil damgası gerekir. Bu işlem için randevu alınmalıdır. Randevuya kendiniz katılabilirsiniz veya sizin adınıza vekaletname verilen bir kişi katılabilir. Sizin adınıza hareket edebilmesi için yetki verdiğiniz kişi vekaletnamenin aslını randevu sırasında sunmalıdır.
• Sabıka kaydı (Türkiye'de ilk kez oturma izni alıyorsanız kendi ülkenizden alınmış adli sicil kaydınızı ibraz edersiniz. Yenileme başvurusunda bulunuyorsanız ve Türkiye'de kısa veya uzun süredir ikamet ediyorsanız ayrıca Türk Hükümetinden de adli sicil kaydı almalısınız.).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

Turizm Amaçlı Oturma İzni Nasıl Güncellenir?

Mevcut oturma izninizin sona erme tarihinden önce, 60 gün içinde Türk turist vizesi güncellemesi yapılmalıdır. İşlemi https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden çevrim içi olarak tamamlayabilirsiniz.

Not: Mevcut oturma izninizin sona erme tarihinden 60 gün önce güncelleme yapmayı denerseniz başvurunuz kabul edilmeyecektir. Başvuru son 60 gün içerisinde yapılmalıdır.

22.11.2019 tarihinde güncellenmiştir: 01.01.2020 tarihinden itibaren, 1 yıla kadar kısa dönem oturma izni alan yabancı uyruklu kişiler, haklı nedenlerle yeni bir sebep sunmazsa, oturma izni talepleri kabul edilmeyecektir.

İPUCU: Turistik vizenizi güncellerken çevrim içi başvurunuza biyometrik fotoğraf yüklemeniz gerekmektedir. Bu sebeple başvurudan önce biyometrik fotoğrafınızın bilgisayarınızda olduğundan emin olmalısınız. Fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.

• Çevrim içi başvuruyu tamamlamak için size gösterilen adımları takip edebilirsiniz. Web sitesinin sağ üst köşesinde dört dil seçeneği vardır: İngilizce, Türkçe, Rusça ve Arapça. Bu dillerden herhangi birini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

• Sağda görülen “Oturma izni süresinin uzatılması için başvuruyorum” seçeneğine tıklayın.

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Pasaportunuzun noter tasdikli fotokopisi yanınızda olmalıdır. Pasaportunuz Türkçe dışında herhangi bir dilde ise, Türkiye'deki bir tercüme bürosunda yeminli bir tercüman tarafından pasaportunuzun tercüme edilmesi gerekmektedir.
• Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik pasaport fotoğrafı gerekir. Fotoğraf beyaz bir arka plan içermeli ve biyometrik ölçüleri karşılamalıdır. Fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.
• Mali yeterlilik beyan formu (başvuru formunda beyan ettiğiniz). Ancak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, mali bağımsızlığınızı ve kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz herhangi bir aile bireyini (eş ve 18 yaşından küçük çocuklar) geçindirme yeteneğinizi gösteren yerel bir Türk banka ekstresi isteyebilir.
• Geçerli sağlık sigortası (18 yaşın altında veya 65 yaşın üzerinde olan yabancılar için bu şart aranmaz).
• Tapunun bir kopyası. Türkçe ve noter tasdikli olmalıdır..
• Sabıka kaydı (karakoldan alınan polis incelemesi raporu).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

Bekar ve Çocuklu Ebeveynler İçin Bilinmesi Gerekenler

Bekar bir ebeveynseniz veya yakın zamanda boşandıysanız ve turist vizesinin yenilenmesi için başvuran bir çocuğunuz varsa, anne ve baba veya her ikisi için ebeveyn izni beyanı gerekir. Türk makamları ebeveyn izni belgesi verdiyse bu izin kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Yabancı bir ülkeden veli izni olması durumunda belgenin Türkçeye çevirilmesi ve noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

Anne veya babanın veya her ikisinin yokluğunda (yani bir yetimin vasisiyseniz), çocuğunuzun(çocukların) evlat edinildiği ülkenin yasalarına uymalısınız.

1.2. Ticaret Amaçlı Oturma İzni

Ticaret amaçlı oturma izni, Türkiye’de ticari girişimleri keşfetmenize, tedarikçileri/alıcıları ziyaret etmenize, pazar araştırması, ticari fuarlar ve konferanslar yürütmenize, bir iş kurmanıza vb. olanak tanıyan oturma iznidir.

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Bir yıla kadar kısa vadeli oturma izni geçerliliği.
• Başvuru için 18 yaşın üzerinde olunmalı.
• Geçerli sağlık sigortası (18 yaşın altında veya 65 yaşın üzerinde olan yabancılar için bu şart aranmaz).
• Mali bağımsızlığınızı ve kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz herhangi bir aile üyesini (eş ve 18 yaşından küçük çocuklar) geçindirme yeteneğinizi gösteren mali yeterlilik beyan formu.

Not: Mali bağımsızlık, Türk Göçmenlik Bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmıştır (kalış süresi boyunca aylık 500 USD).

• Başvuru sahibi tarafından imzalanmış ve doldurulmuş oturma izni başvuru formu. Vize belgelerinizi teslim etmesi için bir avukat tayin ettiyseniz, avukatınıza noter tarafından damgalanmış sınırlı bir vekaletname verilmiş olmalıdır. Başvuru sahibinin vekaletname düzenleyebilmesi ve vekilin imza atabilmesi için noter ofisinde fiziksel olarak bulunması gerekmektedir. Mevcut pasaport Türkçe değilse, başvuru sahibinin noterdeki yeminli tercüman tarafından pasaportunu tercüme ettirmesi gerekir. Pasaport Türkçeye tercüme edildikten sonra aynı gün içerisinde veya ertesi gün vekaletname işleme alınacaktır.
• Pasaportun aslı, fotokopisi ve noter onaylı pasaport aslı.

Not : Pasaportunuzda doğum tarihi yoksa, başvuru sahibinin onaylanmış bir doğum belgesi gereklidir. Bu belge için noter onaylı Türkçe tercüme gereklidir.

• Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik pasaport fotoğrafı gerekir. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gereken fotoğraf beyaz bir arka plan içermeli ve biyometrik ölçülerde olmalıdır.
• Sabıka kaydı (karakoldan alınan polis incelemesi raporu).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

Ticari Oturma İzniniz Nasıl Güncellenir?

Ticaret amaçlı oturma izninizi aşağıdaki belgelerle güncelleyebilirsiniz:

• Türk Noterliği tarafından noter tasdikli pasaportunuzun fotokopisi. (Pasaport noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmelidir.)
• Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik pasaport fotoğrafı gerekir. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gereken fotoğraf beyaz bir arka plan içermeli ve biyometrik ölçülerde olmalıdır.
• Başvuru formunda beyan ettiğiniz ekonomik açıdan kendi kendine yeterlilik beyanı. Göçmenlik ofisi, başvuru sahibinin ekonomik bağımsızlığını veya bakmakla yükümlü olduğu bağımlı aile üyesi (eş ve on sekiz yaşın altındaki çocuklar) varsa ailesini destekleme kabiliyetini kanıtlayan yerel bir banka hesap özeti talep edebilir.
• Türk özel sağlık sigortası sertifikası.
• Sabıka kaydı (karakoldan alınan polis incelemesi raporu).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

1.3. Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Oturma İzni

Gayrimenkul satın almak, Türkiye'de oturma izni almanızı sağlar. Türk Vatandaşlığına hak kazanmak için bir mülk satın almak istiyorsanız, daha fazla bilgi için Türkiye'de Vatandaşlık sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Gereksinimler, Belgeler ve Notlar:

• Başvuru için 18 yaşın üzerinde olunmalı.
• Noter onaylı pasaport fotokopisi. Pasaportunuz Türkçe dışında herhangi bir dilde ise, bu pasaportun Türkiye Noterliği nezdinde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
• Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik pasaport fotoğrafı gerekiyor. Fotoğraf beyaz bir arka plan içermeli ve biyometrik ölçüleri karşılamalıdır. Fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.
• Geçerli sağlık sigortası. (18 yaş altı veya 65 yaş üstü yabancılar için bu şart aranmaz.)

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

Kısa dönem oturma izni, Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişiler için aşağıda belirtilen birçok fırsatı içermektedir;

- Bilimsel araştırmalar (belgesel, film, arkeolojik ve kazı kazıları için çekim faaliyetleri, yüzey araştırması, film yeri araştırması vb.),
- Tıbbi tedavi,
- Kısa süreli eğitim programları (temel eğitim dışı programlar),
- Adli makamlar (Aile içi şiddet mağdurları ve Türk vatandaşlarından boşanmış ve bu nedenle mahkemeler aracılığıyla verilen alternatif bir oturma hakkına ihtiyaç duyan yabancı uyruklu kişiler).

Daha fazla bilgi için Türkiye'deki diğer kısa dönem ikamet izni türlerini inceleyebilirsiniz.

2. Uzun Dönem Oturma İzni

Türkiye'de yaşamak isteyen başvuru sahipleri, aşağıdaki şartları sağlamaları halinde uzun dönem oturma izni başvurusunda bulunabilirler:

• Başvuru sahibi en az 8 yıl Türkiye'de ikamet ediyor olmalı. Bu süre içinde zorunlu kamu hizmetinin görülmesi, eğitim ve sağlık kaynaklı kısa süreli ayrılışlara izin verilir fakat toplamda bir yıl içinde 180 günden fazla ya da beş yıl içinde 365 günden fazla ülkede olunmaması halinde başvuru sahibi uzun dönem oturma izni hakkını kaybeder.
• Ekonomik olarak kendi kendine yeten ve son üç yıldır Türk hükümetinden herhangi bir ekonomik destek almamış.
• Geçerli özel sağlık sigortası poliçesi.
• Kamuya tehdit oluşturan veya kamu güvenliğini tehlikeye atan hiçbir sabıka kaydı, kayıt veya olay olmadığını gösterir sabıka kaydı.

Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Başvurulur?

• Yukarıdaki kriterleri sağlayan başvuru sahipleri, mevcut pasaportları ve kimlik numaraları ile İl Emniyet Müdürlüğü'nü veya Göçmenlik Bürosu'nu ziyaret etmelidir.
• Uzun dönem oturma izni, bir yıldan fazla Türkiye dışında ikamet edilmemesi koşuluyla geçerlidir. Bu kuralın istisnaları arasında, başvuranın kendi ülkesinde sağlık, eğitim veya zorunlu kamu hizmeti nedeniyle bir yıldan fazla bir süre için Türkiye'den çıkışı vardır.
• Uzun dönem oturma izni sahipleri Türk vatandaşları ile hemen hemen aynı haklara sahiptir. Bu hakkın istisnaları:
• Zorunlu askerlik hizmeti.
• Seçme ve seçilme hakkı.
• Kamu hizmetinde çalışmak.
• Araç ithal ederken gümrük vergilerinden muafiyet.

Gereksinimler, Belgeler, Notlar:

• Pasaportun aslı ve fotokopisi. Noter tasdikli pasaport. (Pasaportun Türkiye Noterlik bürosundaki yeminli bir tercüman tarafından çevirilmesi gerekecektir.)
• Oturma izni ve Türk kimlik numarası beyanı.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.
• Son 3 yıl içinde Türk hükümeti veya kuruluşlarından ekonomik yardım almadığını teyit eden belge.
• Ekonomik bağımsızlığın kanıtı. (Not: Mali bağımsızlık, Türk göçmenlik idaresi tarafından, Türk asgari ücret endeksine (şu anda kalış başına 500 $) eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır.)
• Güncel sağlık sigortası.
• Sabıka kaydı (karakoldan alınan polis incelemesi raporu).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

3. Aile Oturma İzni

Aile oturma izni, ailesini Türkiye'ye getirmek isteyen yabancı uyruklu eşler, herhangi bir ikamet iznine sahip yabancılar veya Türk vatandaşlarının yakınları için geçerlidir. Aile ikamet izni ile Türkiye'ye gelen 18 yaşın altı çocuklar, öğrenci ikamet iznine gerek duymadan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alabilirler.

Gereksinimler, Belgeler ve Notlar:

• 3 yıla kadar geçerlidir.
• Arka fonu beyaz olan 4 biyometrik fotoğraf. 6 aydan eski olmamalıdır.
• Oturma iznine sahip yabancı uyruklular kişiler, mülteciler ve reşit olmayanlar dahil 5901 sayılı kanunun 28. maddesi kapsamındaki başvuru sahipleri.
• 18 ile 65 yaşları arasındaki başvuru sahipleri için özel Türk sağlık sigortası belgesi.
• Gayrimenkul tapusu. Bu belgeler Türkçe olmalı ve noter tarafından onaylanmış olmalıdır.
• Başvuru formunda beyan ettiğiniz ekonomik açıdan kendi kendine yeterlilik beyanı. Göçmenlik ofisi, başvuru sahibinin ekonomik bağımsızlığını veya bakmakla yükümlü olduğu bağımlı aile üyesi (eş ve on sekiz yaşın altındaki çocuklar) varsa ailesini destekleme kabiliyetini kanıtlayan yerel bir banka hesap özeti talep edebilir.

Not: Ekonomik bağımsızlık, Türk Göçmenlik Bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmıştır (kalış süresi boyunca aylık 500 USD).

• Başvuru sahibi tarafından imzalanmış ve doldurulmuş oturma izni başvuru formu. Vize belgelerinizi teslim etmesi için bir avukat tayin ettiyseniz, avukatınıza noter tarafından damgalanmış sınırlı bir vekaletname verilmiş olmalıdır. Başvuru sahibinin vekaletname düzenleyebilmesi ve vekilin imza atabilmesi için noter ofisinde fiziksel olarak bulunması gerekmektedir. Mevcut pasaport Türkçe değilse, başvuru sahibinin noterdeki yeminli tercüman tarafından pasaportunu tercüme ettirmesi gerekir. Pasaport Türkçeye tercüme edildikten sonra aynı gün içerisinde veya ertesi gün vekaletname işleme alınacaktır.
• Pasaportun aslı ve fotokopisi. Noter onaylı pasaport.
• Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik pasaport fotoğrafı gerekiyor. Fotoğraf beyaz bir arka plan içermeli ve biyometrik ölçüleri doğru bir şekilde karşılamalıdır.
• Eş veya bakmakla yükümlü olunan çocuk (on sekiz yaşından küçük) için başvururken, çocuğun doğum belgesi ve eş evlilik belgesinin yeminli Türkçe tercümeleri gereklidir. Doğum belgesine, ülkenizin Türkiye'de bulunan konsolosluğundan ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından damgalandıktan sonra bir apostil damgası gerekir. Bu işlem için randevu alınmalıdır. Randevuya kendiniz katılabilirsiniz veya sizin adınıza vekaletname verilen bir kişi katılabilir. Sizin adınıza hareket edebilmesi için yetki verdiğiniz kişi vekaletnamenin aslını randevu sırasında sunmalıdır.
• Sabıka kaydı (karakoldan alınan polis incelemesi raporu).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

Not: Aile oturma izni başvurusunda bulunacak kişinin birden fazla eşi varsa bu izinden eşlerden sadece biri yararlanabilir. Ailenin tüm çocuklarına Aile Oturma İzni verilebilir.

4. Öğrenci Oturma İzni

Oturma izinleri, onaylı bir Türk eğitim kurumunda okutulan kurs süresince yüksek öğretim için verilmektedir.

Gereksinimler, Belgeler ve Notlar:

• Oturma izni başvuru formunu doldurmak ve imzalamak.
• Kursun türü, süresi, kursun başlama ve bitiş tarihi, kursun yeri, kursu veren eğitim kurumunun adı ve kursta çalışma kapasitesini belirten Türk eğitim kurumundan kabul mektubu: lisansüstü çalışmalar, araştırma, staj vb.
• Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa, Türkiye'de bir kursa katılmak için velilerden muvafakatname.
• Noter tasdikli pasaport sureti. (Pasaportun Türkiye Noterlik bürosundaki yeminli tercüman bürosu tarafından çevrilmesi gerekecektir.)
• Arka fonu beyaz olan 4 biyometrik fotoğraf. 6 aydan eski olmamalıdır.
• 18 ile 65 yaşları arasındaki başvuru sahipleri için Türk özel sağlık sigortası belgesi.
• Başvuru formunda beyan ettiğiniz ekonomik açıdan kendi kendine yeterlilik beyanı. Göçmenlik ofisi, başvuru sahibinin ekonomik bağımsızlığını veya bakmakla yükümlü olduğu bağımlı aile üyesi (eş ve on sekiz yaşın altındaki çocuklar) varsa ailesini destekleme kabiliyetini kanıtlayan yerel bir banka hesap özeti talep edebilir.
• Sabıka kaydı (karakoldan alınan polis incelemesi raporu).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

Not: Ekonomik bağımsızlık, Türk Göçmenlik Bürosu tarafından Türk asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmıştır (kalış süresi boyunca aylık 500 USD).

Not: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden özel sağlık sigortası aranmaz. Ancak talepte bulunmazsanız genel sağlık sigortası kapsamına girme hakkınızı kaybedersiniz ve özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekir.

Öğrenci Oturma İzni Güncellenmesine Dair Gerekli Bilgi ve Belgeler

• Oturma izni başvuru formunu imzalanması ve doldurulması
• Öğrencinin önceki oturma izninin renkli fotokopisi.
• 6 aydan eski olmayan 2 adet biyometrik fotoğraf.
• Türkiye'de kalış sürenizi kapsayan ekonomik bağımsızlık beyannamesi.
• Eğitim kurumunuzun öğrenim amacı için kalış süresinin uzatılması gerekliliğinden bahseden beyanı.
• 18 yaşın altındaysanız, ebeveynlerden yeni bir onay mektubu istenir.
• Türkiye'deki kamu veya özel sağlık sigortası poliçesinin kopyası.
• Noter tasdikli pasaport sureti. (Pasaportun Türkiye Noterlik bürosundaki yeminli tercüman tarafından çevrilmesi gerekecektir.)
• Sabıka kaydı (karakoldan alınan polis incelemesi raporu).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve damgalı/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden temin edilmişse, apostilli olması ve tercümeleri noter onaylı olması gerekir. Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesi'ni imzalamayan bir devletin vatandaşı ise, söz konusu belgelerin ilgili devlet makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya yetkili Türk makamları tarafından) gerekmektedir.

5. İnsanî Oturma İzni

Bu izin, iç savaştan, insan hakları ihlallerinden, mültecilerden ve vaka bazında onaylanan çok çeşitli bireysel insani durumlardan muzdarip olanlara bir yıllığına verilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ve 47. maddelerinde düzenlenmiştir.

İnsanî oturma izni, Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye yerleştirilme yolu değildir. Tüm yeniden yerleştirme işlemleri doğrudan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (BMMYK) tarafından yürütülmektedir.

Not: Diğer tüm oturma izni türlerinin aksine, insanî otuma izni başvurunuzu yapmak için avukat hizmetlerini kullanamazsınız.

Gereksinimler, Belgeler ve Notlar:

• Ülkeye nasıl giriş yaptığına bakılmaksızın, mümkün olan en kısa sürede doğrudan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurulmalıdır.
• İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden imzalanmış ve doldurulmuş başvuru formu.
• Bu izin yalnızca 1 yıl için geçerlidir ve daha sonra yenilenebilir. (Yenileme, duruma ve kuruluşun takdirine bağlıdır.)
• İmzalanmış ve doldurulmuş oturma izni başvuru belge formu.
• 6 aydan eski olmayan 2 adet biyometrik fotoğraf.

6. İnsan Ticareti Mağdurları için Türkiye Oturma İzni

Bu oturma izni, insan ticareti mağduru olanlara 30 gün süre ile geçerlik olmak üzere valilikler tarafından verilir. İnsan ticareti mağdurları için oturma izinleri 6 ay uzatılabilir.

Not: Uzatmalar 3 yılı geçemez.

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

*Bu oturma izni için herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur.

Oturma İzni Yerine Türk Vatandaşlığı

Aşağıdaki şartları sağlayan bir yabancı, oturma izni yerine Türk vatandaşlığına başvurabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

• 500.000 USD değerinde sabit sermaye yatırımı,
• Türkiye'de 3 yıl satmamak koşuluyla 400.000 USD değerinde gayrimenkul satın almak,
• En az 50 Türk çalışan ile iş kurmak,
• Türk bankalarına 500.000 USD yatırmış veya eşdeğer miktarda devlet tahvili satın almış olmak. Onları 3 yıl boyunca elinizde tutmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için Türkiye'de Vatandaşlık bölümüne bakın.

Türkiye'de oturma izni almak istiyorsanız, Istanbul Homes müşterileri daha fazla tavsiye ve yardım için her zaman bizimle iletişime geçebilirler.Profesyonel bir satış temsilcisiyle konuşmak için lütfen buradan bizimle iletişime geçin.

SSS

S: Türkiye’de oturum izni nasıl alınır?
C:
Başvurulacak oturma izni türüne göre istenen belgeler temin edildikten sonra İl Göç İdaresi’ne giderek oturma izni başvurusunda bulunulabilir.

S: Türkiye’de mülk satın alarak oturma izni alabilir miyim?
C:
Evet, yabancı uyruklu bir kişi Türkiye’de mülk satın aldığında göçmenlik ofisleri istek doğrultusunda oturma izni verir. Mal sahipliği devam ettiği sürece her 2 senede bir oturma izni yenilenebilir.

S: Türkiye’de oturma iznine sahip olmanın avantajları nelerdir?
C:
İlk olarak, bir yabancı Türkiye'de oturma iznine sahip olduğunda resmi işlemler daha kolaydır. Yabancılar çoğu hizmetten oturma izni olmadan yararlanabilse de, internet bağlantısı gibi bazı önemli hizmetler için zorunludur. Aynı zamanda vizenin iş yükünü ve maliyetini de engeller.

S: İkamet izni başvurumun reddedilme ihtimali var mı?
C:
Evet. Belge eksikliği ya da koşullara uygunsuzluk durumlarında ikamet izni başvurunuz reddedilebilir. Herhangi bir karşıt durum veya tehdit olmaması halinde, ikamet izniniz onaylanacaktır.

S: Talep edilen sabıka kaydı vatandaşı olduğum ülkeden mi yoksa Türkiye'den mi temin edilecek?
C:
Bu durum başvuruya göre değişiklik göstermektedir. Eğer Türkiye'de ilk kez ikamet izni başvurusu yapacaksanız vatandaşı olduğunuz ülkeden, eğer Türkiye'de kısa veya uzun bir süre yaşadıysanız Türk Hükümeti'nden de sabıka kaydı temin etmeniz gerekmektedir.

S: Türkiye’de oturma izni almak zor mu?
C:
Hayır. Ancak süreç deneyim gerektirir ve kendi başınıza yapmayı tercih ederseniz karmaşık görünebilir. Profesyonellerden hizmet alınması tavsiye edilir.

S: Oturma izni kartımı almadan önce oturma izninden yararlanabilir miyim?
C:
Başvurunuzu tamamladığınızda göçmenlik ofisi size geçici bir oturma izni belgesi verir. Orijinal oturma izni kartınızı alana kadar bu belgeyi kullanabilirsiniz.

S: Yabancılar için oturum izni alma başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
C:
Oturma izni başvuru formu, mülkünüzün tapusu, belediyeden alınacak mülkün konum belgesi, sağlık sigortası poliçesi, 4 adet biyometrik fotoğraf, pasaport ve sabıka kaydı oturma izni başvurusu için gerekli belgelerdir.

S: Tek bir tapu ile kaç kişi oturma izni alabilir?
C:
Bir ailedeki eşler ve 18 yaşın altındaki çocuklar tek tapu ile ikamet izni alabilirler. Eğer çocuklarınız için ikamet izni almak istiyorsanız, başvuru için gerekli belgelere apostilli doğum belgesi de eklemelisiniz. Doğum belgesi yalnızca 18 yaş altı ve öğrenci vizesi olmayan çocuklar için talep edilir.

S: Kredi ile aldığım mülküm ile oturma iznine başvurabilir miyim?
C:
Evet, başvurabilirsiniz.

S: Türkiye’de oturma iznini almanın maliyeti nedir?
C:
Maliyet başvuran kişiye göre değişmektedir. Maliyet açısından en önemli faktör sigorta fiyatını değiştiren başvuru sahibinin yaşıdır. Bunun haricinde çevirilecek belge sayısı ve başvuru sahibinin ulusu maliyeti değiştiren diğer faktörlerdir. Türkiye’de oturma izni maliyetleri ortalama olarak 700 TL ila 3.500 TL arasında değişmektedir.

S: Uzaktan mülk satın almak ve oturma izni sahibi olmak mümkün mü?
C:
Evet. TeleProperty servisimiz ile bizden çevrim içi yollarla mülk satın alabilirsiniz. Vekalet vermeniz durumunda oturma izni başvurularını sizin adınıza yapabiliriz. İlgili sayfa: Vekaletname

S: Türkiye’de yabancılar için kalıcı oturma izni veriliyor mu?
C:
Eğer Türkiye’de 8 yıl kaldıysanız kalıcı oturma iznine başvurabilirsiniz. Kalıcı oturma izninde süre kısıtlaması yoktur.

S: Oturma izni yenileme için ne zaman başvuru yapılmalı?
C:
Oturma izninizin bitmesinden önce son 60 gün içerisinde yenileme başvurusu yapmalısınız.


* Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü