Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak çalışmalar ve planlar içermektedir.

2023'te Türkiye Nasıl Olacak?

2008 yılında “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023”, sivil toplum kuruluşu TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile başlamıştır. Proje, makro temelde “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim Bilim ve Teknoloji” ve “Kültür” başlıklı altı ana tema üzerine inşa edilmiştir.

Projenin ana amacı, 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ile ilişkileri daha da gelişmiş, rekabet gücünü artırarak uluslararası değer zincirinde önemli bir yer edinmiş, yaratıcı ve yenilikçi insanların birlikte çalıştığı, tüm dünya vatandaşlarının yaşamak ve çalışmak istediği, refah seviyesi yüksek, alt yapısı güçlü bir ülke modelini yakalamasıdır.

Türkiye’nin 2023 Ekonomi Hedefleri

Türkiye’nin resmi 2023 ekonomik ve kalkınma planlarını içeren 11. Kalkınma Planı içerisinde şunlar yer almaktadır;

• %5 işsizlik oranı
• 1 trilyon USD dış ticaret
• Yıllık 25.000 USD brüt maaş
• Yıllık 500 milyar USD değerinde ihracat sektörü
• 2 trilyon USD gayri safi millî hasıla

2015 yılında %6.1, 2016 yılında %3.2, ve 2017’de %7 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, G20 zirvesinde The Economist tarafından en hızlı büyüyen G20 ülkesi olarak anılmıştır. Şu an için düşük performans gösteren hesap açığı, işsizlik, ve enflasyonun hükumet tarafından onaylanan 2018-2020 Orta Vadeli Programı’nın bir parçası olarak iyileştirilmesi planlanmaktadır.

Dış Politikanın 2023 Stratejik Planı

Güvenli bir gelecek ve uluslarası platformda daha güçlü ve girişimci bir diplomasi yürütülmesini hedefleyen Türk Hükümeti, 2023 yılı için yakın coğrafyamız ve ötesinde bulunan bütün milletler ile sağlıklı ilişkilere zemin hazırlayan projeler hazırlamıştır. Diğer milletler ile olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirmek için yurtdışı temsilciliklerinin artırılmasına ve işlevlerinin çeşitlendirilmesine karar vermiştir. AB üyeliği ise özellikle verimli ithalat ve ihracat bağlarımızın olduğu İngiltere'nin Brexit oyu sonrası kararsız bir konu olarak varlığını sürdürmektedir.

Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedefleri

Yenilebilir enerji alanında yatırımlarını sıklaştıran Türkiye, Ege’nin birçok merkezi bölgesinde kurulan büyük ölçekli rüzgar çiftliklerinden de anlaşılacağı üzere rüzgar enerjisine yöneldi. Rüzgar enerjisinden elde edilmesi planlanan 20.00 Megwatt yanında, bazı bölgelerde jeotermal enerji alanında da gerekli girişimde bulunulmuştur. 2023 Energi Vizyonu için ise yenilebilir enerji alanında verimliliği ön planda tutan projeler hazırlandığı belirtildi.

Sağlık, Ulaşım ve Turizm

2023 yılı itibariyle her vatandaşının sigorta sistemine aktif olarak kayıt olması hedefleniyor. Ayrıca, şu anda her 100.000 insan için 210 doktor hizmet vermektedir. Bu sayının artması için de çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Yeni ulaşım projelerinden biri olan 11.000 kilometrelik yeni demiryolu hattı, hem ticaret ve kargo taşımacılığını hem de ülke turizmine katkı sağlayacak. Çin tarafından başlatılan ve Türkiye'nin de aktif rol aldığı, yeni ve daha iyi inşa edilmiş otoyollar için yürütülen "Tek Kuşak, Tek Yol" projesi için de 15.000 kilometre ayrıldı.

Son olarak, bacasız sanayimiz olan turizmde, son iki yılda düşüş yaşanmasına rağmen Türk ekonomisinin her zaman güçlü bir destekçisi olmuştur. Öte yandan, son zamanlarda hükümet tarafından dünya çapında yürütülen kitlesel pazarlama kampanyaları ve geniş ölçekli internet reklamcılığı, Türkiye’nin şimdiden dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesinden biri olmasıyla meyvesini verdi.

2023’e Emin Adımlarla

The Spectator Index ve diğer yabancı finans şirketleri, Türkiye'yi 2018'de yükselen bir pazar olarak adlandırdı. Her yıl daha iyiye giden ekonomik veriler de Türkiye'nin 2023 Vizyonu hedeflerinin gerçekleşeceğine dair umut veriyor.