Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan genelgeye göre, 4 Mart 2019 tarihi itibariyle yabancı ülke vatandaşlarının gayrimenkul alımlarında Gayrimenkul Değerleme Raporu zorunluluğu geldi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından 15 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan genelgeyle, 4 Mart 2019 tarihi itibariyle Türkiye’den mülk alan yabancılar artık mülkün değerini belirleyen değerleme raporunu para aktarılmadan ve tapu teslimi yapılmadan önce almak zorunda.

Türkiye devleti, yabancı alıcıları dolandırıcılığa karşı korumayı ve yüksek fiyatlı mülk satışlarını engellemeyi amaçlamaktadır. 2022 yılında ülke genelinde yürürlüğe girmesi planlanan genelge, başarıyla gerçekleşen pilot proje sonucunda öne çekilmiştir. TKGM bünyesinde kurulacak yeni bir bölüm bütün değerlendirmeleri ve raporları denetleyecektir.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen değerleme raporu ücreti 1.000 TL ve 2.000 TL arasında olup, alıcı tarafından doğrudan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı’na ödenmektedir. Böylece yabancı alıcılar, değerleme yetkisi bulunduğunu iddia eden ve gerekenden fazla ücret talep eden herhangi bir emlak şirketiyle muhattap olmak zorunda kalmayacaktır.

Değerleme Raporu geçerliliği onaylamadan sonra üç aydır. Rapor, satış iptal edilse bile kullanılabilir, ve satıcı başka bir alıcı bulabilir. Eğer mülk inşaat halindeyse ya da proje aşamasındaysa, değeri tamamlandığı zaman değerinde hesaplanır. Gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen miktar, tapuda da yazılır.

Tapu teslim işleminden sonra Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBIS) raporu alıcıya teslim etmeden önce sisteme ekler. İşlemin tamamlanma süreci Istanbul için 3, diğer şehirler için ise 6 gündür.

Tapu ve Kadastro’nun Gayrimenkul Taşınmaz Değerleme Daire Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün altında kurulan Gayrimenkul Taşınmaz Değerleme Daire’si Ocak 2019’da kurulmuştur. Bu zamana kadar, geliştiriciler ve müteahhitler satış fiyatını gerçek satış fiyatının yarısı olarak belirterek vergilendirmeden kaçmaktalardı. Türk Devleti, taşınmaz mal mülkiyeti devrinde verglendirme sürecini düzenleyerek inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Kayıt dışı inşaat giderlerinin kayıt altına alınması ile birlikte detaylı tapu bilgileri tek bir sistemde kayıt altında tutulacak, raporlar ve istatistikler yayınlayarak kötü niyetli satışların ve yabancı yatırımcıyı dolandırmanın ihtimali tamamen ortadan kalkacaktır.

Appraisal report for off plan or under construction property

Maddi Etkiler- Vergi Sonuçları

Bu yeni yasa düşük miktar yerine mülkün gerçek değerini belirteceğinden, vergilendirme işlemi de uygunca yapılabilecektir ve vergi kaçakçılığı önlenecektir. Istanbul’da bulunan satıcılar genellikle doğru satış fiyatını belirtse de, başka şehirlerde kötü niyetli satıcılara rastlanmaktadır.

İnşaat şirketi tapuda satış değerini düşük gösterdiğinde, adresteki düzensizlikler sistemde işaretlenecek, ve vergi dairesi ile başları derde girecektir. Yabancılar ise değerinden düşük belirtilmiş mülklerini 5 yıldan önce satarlarsa, Sermaye Kazanç Vergisi kapsamında kendilerini yüklü bir vergi makbuzu ile karşı karşıya bulacaklardır.

SPK Lisanslı Bağımsız Değerleme Uzmanları Kimlerdir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının işleyişini denetleyen ve yatırımcıların haklarını koruyan bir kamu kuruluşudur. SPK çalışanları Türkiye’deki sermaye hareketlerini kontrol eder ve denetler. Türkiye’deki menkul kıymetler borsası ve bankalardan sorumludurlar.

Denetleme raporu aşağıdaki bilgileri içermektedir;

• Detaylı tapu bilgileri
• Taşınmazın haritada koordinatlı konumu
• Taşınmazın fotoğrafları
• Eşdeğer gayrimenkul fiyatları
• Fiyat teyidi
• Taşınmazın mevcut borç durumu
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından verilen onay

Istanbul Homes, Türkiye’de finansman ve bankacılık konusunda en yetkili mercii olan Sermaye Piyayası Kurulu’nun bağımsız yetkililieri tarafından onaylanmış, en iyi ve güvenilir hizmeti sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.