• استانبول
  • بی اوعلو
  • آپارتمان ها

آپارتمانهای فروشی در بی اوعلو، استانبول

آپارتمان های باشکوه در مکان فوق العاده استانبولاین آپارتمانهای سازگار با محیط زیست در تکسیم، بی اوعلو، یکی از مراکز تاریخی استانبول واقع شده اند. این آپارتمان ها زندگی با کیفیتی در نزدیکی دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و مراکز تجاری ارائه می دهند.
بی اوعلو - استانبول1+1, 2+1, 3+11, 2
Verified Priceاز395.000 USD
آپارتمان های برنده جایزه در موقیعت مکانی مرکزی در بی اوغلو، استانبولاین آپارتمانهای برنده جایزه دارای موقعیت مکانی مرکزی در استانبول، بی اوغلو قرار دارند. این مجتمع ترکیبی متشکل از آپارتمان، دفتر و تجارتی دارای 9 جایزه اختصاصی است
بی اوعلو - استانبول1+1, 2+1, 3+1, 4+11, 2
قیمت از2.473.400 TLVerified Price303.400 USD