• استانبول
  • گازی عثمان پاشا
  • آپارتمان ها

آپارتمانهای فروشی در گازی عثمان پاشا، استانبول

آپارتمان های غازی عثمان پاشا در فاصله 15 دقیقه ای رانندگی با فرودگاهاین آپارتمانهای شیک در غازی عثمان پاشا، استانبول واقع شده اند. این آپارتمان ها با نزدیک بودن به مترو و فرودگاه استانبول توجه ها را به خود جلب می کنند.
گازی عثمان پاشا - استانبول1+1, 2+1, 4+11, 2
قیمت از931.850 TLVerified Priceاز115.400 USD
آپارتمان های شیک با زیرساخت غنی در غازی عثمان پاشااین آپارتمان ها سبک مدرن در مرکز غازی عثمان پاشا، استانبول واقع شده اند. این پروژه بوتیک دارای یک بلوک اداری، یک مرکز خرید 3 طبقه و یک مسجد است.
گازی عثمان پاشا - استانبول1+11
قیمت از770.000 TLVerified Priceاز95.400 USD