آپارتمانهای فروشی در سانجاک تپه، استانبول

  • استانبول
  • سانجاک تپه
  • آپارتمان ها
آپارتمان های آماده ی تحویل در مجتمعی نوساز در استانبولآپارتمان های لوکس در یک مجتمع نوساز با ویژگی های غنی در استانبول، سانجاک تپه، نزدیک به فرودگاه بین المللی صابیحا گوکچن و در فاصله ی کمی از پروژه ی جدید مترو قرار دارند.
سانجاک تپه - استانبول1+1, 2+1, 3+11, 2
قیمت از1.250.000 TLVerified Priceاز96.400 USD
آپارتمان های لوکس در یک مجموعه ی امن در سانجاک تپهآپارتمان های فروشی در سانجاک تپه استانبول در یک پروژه ی لوکس واقع شده اند. این مجتمع خدمات نگهبانی 24 ساعته، سالن بدن سازی و خدمات لابی را ارائه می دهد.
سانجاک تپه - استانبول2+11
قیمت از1.555.000 TLVerified Priceاز120.000 USD
آپارتمان های کم ارتفاع با مفهوم-خانوادگی در سانجاکتپهاین آپارتمان های لوکس در سانجاکتپه، استانبول واقع شده اند. این آپارتمان ها با طراحی معماری افقی در یک مجتمع سبز با مرکز خرید و استخرها قرار دارند.
سانجاک تپه - استانبول1+1, 2+11
قیمت از1.332.000 TLVerified Price102.800 USD
آپارتمان های جدید در مسکونی متنوع در سانجاکتپهاین آپارتمان ها در استانبول، سانجاکتپه واقع شده اند. این آپارتمان ها با ارایه سرمایه گذاری های سودآور با چشم انداز شگفت انگیز با سبزه و گل احاطه شده اند.
سانجاک تپه - استانبول1+1, 2+1, 3+11, 2
قیمت از919.000 TLVerified Priceاز70.900 USD