زماینکه یک شهروند خارجی هر نوع ملکی را در ترکیه خریداری می کنند، گرفتن مجوز از ستاد ارتش ترکیه ضروری بود. اگر هر ملک در همان بسته یا ساختمان مجوز نظامی دریافت کرده باشد، الزام به گرفتن مجوز برای آپارتمان های باقیمانده به لطف قانونی که در 8 اکتبر 2013 در ترکیه تصویب شده است، برداشته شد. اما آنها باید برای املاک موجود در قطعه تایید نشده مجوز ستاد ارتش را بگیرند. این یک مرحله 6 هفته ای است که به دنبال فرآیند تصویب ستاد ارتش، شامل حقایقی مانند کنترل موقعیت ملک، مجاورت آن با مناطق نظامی و امنیت ملی می شود.

پروسه سند ملک برای خریداران خارجی آسان تر شده است

اکنون دریافت سند ملک (تاپو) آسان تر است

سهولت جدید برای مجوز ستاد ارتش فراهم شده است که با بخشنامه صادر شده در دسامبر 2017 روند فروش خارجی را تمدید کرد. پروتکل بین ستاد کل ترکیه، وزارت دفاع ملی، وزارت محیط زیست و شهرسازی، اداره کل ثبت اسناد و کاداستر و وزارت امور خارجه امضا شده است. براساس این بخشنامه، همه مناطق ممنوعه نظامی و امنیت ملی در سراسر ترکیه تعیین شده است. این مناطق به عنوان صفحه ای برای برنامه های ثبت زمین پردازش شده اند. بنابراین، مناطقی که مجاز یا غیر مجاز بودند، وضیح داده شده است. به لطف این سوابق در اداره کل ثبت اسناد و کاداستر هیچ تأییدی برای هر معامله خرید وجود نخواهد داشت. این پیشرفت جدید بدین معنی است که همه خریداران خارجی می توانند سند ملک خود را خیلی سریعتر از دفتر تاپو دریافت کنند و مدت انتظار را به طور چشمگیری از 1-2 ماه به تنها چند روز کاهش دهند.

شما می توانید تاپو را در مدت 2-3 روز دریافت کنید

استانبول هومز متخصص انتقال سند ملک بدون مشکل است. این املاک با توجه به شرایط خریدار خارجی انتخاب شده و مورد توافق قرار می گیرد. ما هیچ املاک و مستغلاتی را در محدوه مناطق نظامی ممنوعه و امنیت ملی به اتباع خارجی پیشنهاد نمی دهیم. تمام پیشنهادات املاک ما 100 درصد ضمانت تأیید نظامی دارند.

حالا خانه ای را انتخاب کنید و با ما تماس بگیرید. با ضمانت استانبول هومز می توانید ظرف 2-3 روز سند ملک را دریافت کنید.