املاک تجاری برای فروش در [کارتال، استانبول

  • استانبول
  • کارتال
  • تجاری
مغازه های واقع در در کارتال استانبول دارای درآمد اجاره ایمغازه های لوکس برای فروش در کارتال استانبول در فاصله کمی از ایستگاه مترو و نزدیک فرودگاه صابیحا گوکچن قرار دارند. مغازه های مناسب برای سرمایه گذاری در جلوی بزرگراه قرار دارند.
کارتال - استانبول
قیمت از6.055.000 TLVerified Priceاز441.800 USD