تیم ما

نماینده ی فروش، باران یلدیریم | استانبول هومز

من در ازمیر ترکیه به دنیا آمدم. من به آنتالیا نقل مکان کردم و تا سال 2013 در اینجا زندگی کردم، پس از آن به بورسا رفتم و در رشته روابط بین الملل تحصیل کردم و به عنوان دستیار تحقیق در دانشگاه اولوداگ کار کردم. من در بسیاری از زمینه های مختلف از جمله غذا سازی، فروش، طراحی گیم، فیلم، و منتقد بازی کار کردم، و اکنون دانش گوناگون خود را به عنوان ویرایستار در شرکت سهامی املاک و مستغلات تکچه اورسیز استفاده می کنم. من می توانم به زبان انگلیسی و ترکی صحبت کنم.

Languagesزبان ها: English, Türkçe
یک عضو ازلارا آنتالیا