تیم ما

نماینده فروش، مارسيلو كريستيان لورنسو | استانبول هومز ®

من در برزیل به دنیا آمدم، سپس سالها در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند بلژیک، پرتغال، بلاروس زندگی کردم.
من در دسامبر 2018 کار در تکچه اورسیز را در دفتر آنها در مالاگا آغاز کردم و خوشحالم که از تورهای بازدید در کوستا بیلانساو بخشی از کوستا کالیدا مراقبت می کنم.
من به زبان های  پرتغالی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی صحبت می کنم.

Languagesزبان ها: English, Español, Français, Português
یک عضو ازمالاگا