• استانبول
  • بیلیکدوزو
  • خانه ها

خانه های فروشی در بیلیکدوزو، استانبول

خانه های منحصر به فرد بیلیکدوزو در کنار مارینااین خانه ها در بیلیکدوزو با معماری قابل توجه و کاربردی مورد توجه قرار گرفته اند. این خانه های دارای منظره دریا دارای یک خط ساحلی خصوصی، مارینا و مناطق مسکونی هستند.
بیلیکدوزو - استانبول5+2, 6+2, 7+23, 4
قیمت از6.851.000 TLVerified Priceاز848.700 USD
ویلا های فروشی مشرف به دریا در بیلیکدوزواین ویلا های فروشی در استانبول در خط ساحلی بیلیکدوزو واقع شده اند. ای ویلا ها با چشم انداز شگفت انگیزی از دریا و مارینا در فاصله 1.5 کیلومتری دریا قرار دارند.
بیلیکدوزو - استانبول4+1, 5+12, 4
Verified Price1.198.000 USD