• استانبول
  • بویوکچکمجه
  • خانه ها

خانه های فروشی در بویوکچکمجه، استانبول

ویلا های درهم تنیده با طبیعت با استخر خصوصی در بویوکچکمجهاین ویلاها درهم تنیده با طبیعت در بویوکچکمجه، استانبول واقع شده اند، به همه امکانات رفاهی روزانه و اجتماعی نزدیک هستند. این ویلاهای خصوصی با امکانات مختلف اجتماعی زندگی راحتی را به شما ارائه می دهند.
بویوکچکمجه - استانبول3+1, 4+1, 5+12, 5
قیمت از7.775.000 TLVerified Priceاز958.000 USD