خانه های فروشی در بویوکچکمجه، استانبول

  • استانبول
  • بویوک چکمجه
  • خانه ها
ویلاهای مجلل در یک مجتمع امن در بویوک چکمجهویلاهای لوکس در محله ای آرام و ساکن در بویوک چکمجه، در استانبول اروپایی واقع شده اند. این ویلاهای واقع در یک مجتمع امن از باغ های خصوصی، استخرها و پارکینگ های سرپوشیده بهره می برند.
بویوک چکمجه - استانبول3+1, 4+12, 4
قیمت از4.200.000 TLVerified Priceاز324.000 USD
خانه های لوکس با معماری افقی در بویوک چکمجهاین خانه های فروشی در بویوک چکمجه و در یک مجتمع در فاصله چند دقیقه ای از امکانات رفاهی و اجتماعی روزمره قرار دارند و دارای ویژگی های درون مجتمع غنی هستند.
بویوک چکمجه - استانبول5+26
از968.000 USD
ویلا های درهم تنیده با طبیعت با استخر خصوصی در بویوکچکمجهاین ویلاها درهم تنیده با طبیعت در بویوکچکمجه، استانبول واقع شده اند، به همه امکانات رفاهی روزانه و اجتماعی نزدیک هستند. این ویلاهای خصوصی با امکانات مختلف اجتماعی زندگی راحتی را به شما ارائه می دهند.
بویوک چکمجه - استانبول3+1, 4+1, 5+22, 5
قیمت از10.732.000 TLVerified Priceاز828.000 USD