خانه های فروشی در بویوکچکمجه، استانبول

  • استانبول
  • بویوک چکمجه
  • خانه ها
خانه های لوکس با معماری افقی در بویوک چکمجهاین خانه های فروشی در بویوک چکمجه و در یک مجتمع در فاصله چند دقیقه ای از امکانات رفاهی و اجتماعی روزمره قرار دارند و دارای ویژگی های درون مجتمع غنی هستند.
بویوک چکمجه - استانبول5+26
12 ماه پرداخت اقساطی
از1.161.600 USD
ویلا های درهم تنیده با طبیعت با استخر خصوصی در بویوکچکمجهاین ویلاها درهم تنیده با طبیعت در بویوکچکمجه، استانبول واقع شده اند، به همه امکانات رفاهی روزانه و اجتماعی نزدیک هستند. این ویلاهای خصوصی با امکانات مختلف اجتماعی زندگی راحتی را به شما ارائه می دهند.
بویوک چکمجه - استانبول3+1, 4+1, 5+22, 5
قیمت از16.143.000 TL
از1.011.900 USD