خانه های فروشی در چیکمه کوی، استانبول

  • استانبول
  • چکمه کوی
  • خانه ها
خانه های به سبک کلاسیک با نمای جنگل در چکمه کوی، استانبولاین خانه های چشمگیر فروشی در منطقه ای آرام و احاطه شده توسط طبیعت در چکمه کوی واقع شده است. این خانه ها بخشی از یک پروژه لوکس است که بسیاری از ویژگی های مشترک اجتماعی در نزدیکی رودخانه را فراهم میکند.
چکمه کوی - استانبول4+1, 5+1, 6+24, 5
12 ماه پرداخت اقساطی
از2.075.000 USD