خانه های فروشی در کادیکوی، استانبول

  • استانبول
  • کادیکوی
  • کادیکوی
  • خانه ها
ساختمان ماسب سرمایه گذاری خوب در کادیکویساختمان کاملاً نوسازدر محله عثمان آغا در کادیکوی، استانبول آسیایی واقع شده است. این ساختمان که درآمد بالایی از اجاره را نوید می دهد یک فرصت سرمایه گذاری سودمند می باشد.
کادیکوی - استانبول15++5+15+
6 ماه پرداخت اقساطی
3.990.000 USD