• استانبول
  • سارییر
  • خانه ها

خانه های فروشی در سارییر، استانبول

عمارت های در کنار آب بسفر از 1980 در سارییراین عمارت های تاریخی در مکان عالی از سارییر، ترابیا واقع شده اند. این عمارت های خیره کننده با نمای بسفر دارای باغی به مساحت 3.300 متر مربع و فضای داخلی 2.350 متر مربع می باشد.
سارییر - استانبول10+55
Verified Price45.000.000 USD
ویلای با نمای بسفر نزدیک به خط ساحلی در استانبولاین ویلا با نمای بسفر در سارییر، استانبول واقع شده است. این ویلا با نمای خیره کننده 5 دقیقه تا خط ساحلی امیرگان فاصله دارد. این ویلا دارای بسیاری از ویژگی های ممتاز است.
سارییر - استانبول7+27
6.000.000 USD4.800.000 USD