خانه های فروشی در سارییر، استانبول

  • استانبول
  • ساریر
  • خانه ها
عمارت های در کنار آب بسفر از 1980 در سارییراین عمارت های تاریخی در مکان عالی از سارییر، ترابیا واقع شده اند. این عمارت های خیره کننده با نمای بسفر دارای باغی به مساحت 3.300 متر مربع و فضای داخلی 2.350 متر مربع می باشد.
ساریر - استانبول10+55
Verified Price45.000.000 USD
ویلای با دید بسفر نزدیک به خط ساحلی در استانبولاین ویلا با دید بسفر در سارییر، استانبول واقع شده است. این ویلا با دید خیره کننده 5 دقیقه تا خط ساحلی امیرگان فاصله دارد و دارای بسیاری از ویژگی های ممتاز است.
ساریر - استانبول7+27
Verified Price5.500.000 USD