خانه های فروشی در اوسکودار، استانبول

  • استانبول
  • اوسکودار
  • خانه ها
ویلای نوساز در اوسکودار استانبول در نزدیکی ساحلاین ویلای مستقل برای فروش در اوسکودار، استانبول واقع شده است. این ویلای مستقل در یک مکان معتبر، نزدیک به امکانات رفاهی روزمره و اجتماعی و همچنین بناهای تاریخی قرار دارد.
اوسکودار - استانبول6+27
قیمت از83.500.000 TLVerified Priceاز6.092.800 USD