زمین فروشی در آرناووتکوی، استانبول

  • استانبول
  • آرناووت کوی
  • زمین
زمین هایی برای سرمایه گذاری نزدیک فرودگاه استانبولاین زمین ها درست در کنار فرودگاه بین المللی در آرناووتکوی واقع شده اند و فرصت های سرمایه گذاری را ارائه می دهند. زمین های فروش در استانبول برای ساخت ویلا، ساختمان تجاری و آپارتمان مناسب هستند.
آرناووت کوی - استانبول
قیمت از2.000.000 TL
از125.400 USD