زمین فروشی در بیکوز، استانبول

  • استانبول
  • بیکوز
  • زمین
زمین های سرمایه گذاری برای فروش در نزدیکی پل FSM در بیکوزاین زمین ها به صورت مرکزی در بیکوز ، نزدیک دانشگاه و بیمارستان واقع شده و نزدیک بزرگراه هستند. زمین های فروشی نوید فرصت های سرمایه گذاری سودآور را ارائه می دهد.
بیکوز - استانبول
قیمت از6.100.000 TL
از382.400 USD