زمین فروشی در کارتال، استانبول

  • استانبول
  • کارتال
  • زمین
زمین مجاز برای ساخت ویلا با منظره دریا در مرکز کارتالاین زمین در منطقه مطلوب کارتال، استانبول واقع شده است. این زمین دارای منظره جذاب دریا برای ساخت ویلا مناسب است.
کارتال - استانبول
قیمت از4.150.000 TLاز320.200 USD