• استانبول
  • کارتال
  • زمین

زمین فروشی در کارتال، استانبول

زمین مجاز برای ساخت ویلا با منظره دریا در مرکز کارتالاین زمین در منطقه مطلوب کارتال، استانبول واقع شده است. این زمین دارای منظره جذاب دریا برای ساخت ویلا مناسب است.
کارتال - استانبول
قیمت از4.150.000 TLاز514.100 USD