• استانبول
  • سیلیوری
  • زمین

زمین فروشی در سیلیوری، استانبول

زمین مناسب برای ساخت و ساز در سیلیوری، استانبولاین زمین در استانبول برای ساخت مسکن، مرکز تجاری، مرکز خرید، هتل و مرکز بهداشت مناسب است. در اینجا بسیاری از واحدهای خدمات رسمی و خصوصی در اطراف زمین وجود دارد.
سیلیوری - استانبول
قیمت از82.000.000 TLVerified Price10.057.600 USD