• استانبول
  • چیکمه کوی

املاک و مستغلات فروشی در چیکمه کوی، استانبول

خانه های به سبک کلاسیک با نمای جنگل در چکمه کوی، استانبولاین خانه های چشمگیر فروشی در منطقه ای آرام و احاطه شده توسط طبیعت در چکمه کوی واقع شده است. این خانه ها بخشی از یک پروژه لوکس است که بسیاری از ویژگی های مشترک اجتماعی در نزدیکی رودخانه را فراهم میکند.
چیکمه کوی - استانبول4+1, 5+1, 11+24, 5, 11
Verified Priceاز1.350.000 USD
املاک و مستغلات با طراحی ویژه در چکمه کوی، استانبولاین املاک و مستغلات لوکس نزدیک به همه امکانات رفاهی با مواد با کیفیت طراحی شده اند. این املاک و مستغلات در یک مجتمع در چکمه کوی، استانبول واقع شده است.
چیکمه کوی - استانبول2+1, 3+1, 4+1, 5+11, 2, 3, 4
قیمت از3.000.000 TLاز371.700 USD