Mülk Satın Alımlarında KDV İndiriminden Nasıl Faydalanabilirsiniz?01.04.2017'den itibaren yürürlükte olan yeni bir madde değişikliği ile Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu gerçek kişiler, iş merkezi Türkiye'de olmayan kurumlar ve 6 aydan fazla süreyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, satın aldıkları ilk konut ve işyerlerinde KDV'den muaf tutulacaklar. Ayrıca bu vergi istinasını, birden fazla konut veya işyeri satın alımlarında da uygulanabilecektir.

Öncesinde, yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye'de konut veya ticari mülk satın aldığı zaman %1 ile %20 arasında değişen oranlarda KDV ödemekle yükümlüydü. Şimdi ise hükümet, yatırım oranlarını yükseltmek için %20 olan katma değer vergisini (KDV) yabancılar için kaldırdı.

Kimler Faydalanabilir?

• Çalışma veya oturma iznine sahip altı aydan daha fazla süreyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları
• Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu gerçek kişiler
• Türkiye’de kanuni ve iş merkezine sahip olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtası ile Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar

Not: Yurt dışında ikamet eden ama merkezi Türkiye'de bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan Türk vatandaşları, KDV muafiyetinden yararlanamayacaktır.

Şartlar Neler?

• İnşaat şirketinden alınan mülkler için KDV muafiyeti uygulanmaktadır. Bu muafiyet, konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk teslimi için uygulanır.
• Alınan mülkün bedeli döviz ile ödenmelidir.
• Muafiyetten yararlanmak için satın alınan mülkü 1 yıl süre ile satılmaması şart koyulmuştur. Bir yıl içinde kişinin mülkünü satması durumunda muaf olunan KDV tahsil edilecektir.

* Ülkemizde 3 çeşit KDV oranı vardır; %1, %8 ve %20. Uygun fiyatlı mülkler için genellikle %1 KDV oranı geçerlidir. %8 ve %20 KDV oranı ise fiyat olarak daha yüksek mülkleri kapsar. Antalya'daki satılık mülkler için genel KDV oranı %1'dir. İstanbul'da inşaat şirketlerinden mülk satın alırken ise genelde %8 veya %20 KDV oranları uygulanır.

Not: İstediğiniz mülkü satın almadan önce, mutlaka satın alacağınız inşaat şirketine veya bize KDV oranını öğrenmek için ulaşın.

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları İçin Gerekli Belgeler

• Türk büyükelçilik veya konsolosluk tarafından verilen ikamet izni, çalışma izni veya bu kapsamda ikamet edilen ülkeden alınan resmi belge
• Çalışma ve ikamet izninin alındığı tarihten itibaren en az altı ay yurt dışında olduğunu gösteren belge

KDV Yok!Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin Gerekli Belgeler

• Yabancının ikamet ettiği ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisi veya Türk vatandaşlığını kaybedenler için Turkuaz kart fotokopisi
• Mülkü satın alacak kişinin Türkiye'de yerleşmiş olmadığına dair vergi dairesi tarafından düzenlenen belge

Türkiye'de İşyeri Olmayan veya Kazanç Elde Etmeyen Kurumlar İçin Gerekli Belgeler

• Kurum merkezinin bulunduğu ülkenin resmi makamlarınca düzenlenen, kuruluş ve faaliyetin devam ettiğini gösteren belgeler (Bu belgelerde apostil bulunmalıdır.)
• Satın alınacak olan iş merkezinin Türkiye'de bulunmadığına ve Türkiye'de kâr sağlamadığına dair vergi dairesi tarafından düzenlenen belge.

Yurt Dışından Türkiye'ye Döviz Getiren Kişiler İçin Gerekli Belgeler

• Yurt dışından banka aracılığı ile getirilecekse bu bedelin Türkiye'deki bir bankaya havale edilmesi gerekmektedir. Borç dekontu ilgili makama teslim edilmelidir.
• Yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartı ile bedelin ödenmesi durumunda paranın yurt dışından getirildiğini gösteren belgenin Türkiye'deki ilgili banka tarafından alınması gerekmektedir.
• Bedel yurt dışından nakit olarak Türkiye'ye getiriliyorsa ilgili Gümrük İdaresi'nden yazılı belge alınmalıdır.

15.10.2019 tarihli güncelleme: Döviz transferinde güçlük çeken ülkelerde KDV muafiyeti başvurusu yapılamaması nedeniyle; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı tebliğ ile konuya esnek bir çözüm getirildi. Yapılan bu değişiklikle, gayrimenkul alımlarında Türkiye'ye satış fiyatının döviz olarak getirilmesindeki büyük zorluk, başta İran olmak üzere bazı Afrika ve Avrupa Ülkeleri ile çözüldü. Tebliğe eklenen hükümlere göre;

• Bu kapsamda yapılacak döviz transferlerinde, transferin banka dekontunda alıcıya ve satın alınan ticari mülke veya konuta ilişkin bilgiler yer alıyorsa veya;
• Satıcının, bedelin alıcı adına gönderildiğini belirten ve alıcının bilgilerini ve satın alınan ticari mülk veya konutun bilgilerini içeren muvafakatname alması halinde KDV istisnası uygulanacaktır.

Not: Her durumda, banka yoluyla veya nakit olarak ödenen bedel, banka aracılığıyla satıcının hesabına aktarılmalıdır.

Yukarıdaki tüm belgeler, satıştan önce makul bir süre içinde hazırlanmalıdır.

Taahhütname

Satış ofisine gönderilen ve alıcının KDV muafiyeti ile ilgili taahhütlerini içeren metindir. Bu belge satış aşamasında imzalanabilir.

Türkiye'de mülk satın almayı düşünüyorsanız, KDV muafiyetinden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.