Türkiye'de Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu1 Ocak 2020 tarihinde, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü enerji verimliliği yasası ile ilgili yeni bir yasa yürürlüğe koydu. bu yasaya göre, artık mülk alıp satarken Enerji Kimlik belgesi sahibi olmak zorunlu hale getirildi. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), binanın yada mülkün bulunduğu enerji sınıfını belirleyerek yapılabilecek geliştirmeler hakkında bilgi veren bir belgedir. Bu yasanın temel amacı, para ve enerji tasarrufu yapmaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? (EKB)

Yeni inşa edilen, satılan veya kiralanan her mülkün Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesi mülkün enerji performansı hakkında detaylı bilgi vererek nasıl daha tasarruflu bir mülk haline getirebileceği yönünde bilgiler verir.

EKB bir gayrimenkulün minimum enerji gereksinimi ve enerji tüketimi sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma - soğutma sistemlerinin verimliliği hakkında bilgiler içerir. EKB enerji ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı, enerji israfını önlemeyi ve çevreyi korumayı amaçlayarak hazırlanan bir belgedir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan Binalarda Enerji Kimlik Yönetmeliği'ne göre 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalar “mevcut bina” bu tarihten sonra yapı ruhsatı alanlar “yeni bina” olarak kabul edilir. Yeni binalar yapı kullanma belgesi alabilmek için EKB sunmak zorundayken, mevcut bina statüsündeki binalar için 10 yıl süre verilmiştir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nce 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren binalara verilen sürenin sona erdiği bu günlerde tapu müdürlüklerinde oluşacak yığılmayı önlemek için yeni bir düzenleme kamuoyuna duyuruldu.

Binaların ve yapıların bulunduğu bağımsız bölümler ve taşınmazlar ile ilgili kira sözleşmesi alım satım işlemlerinde kira sözleşmesi işleminin şerhinde şu şekilde belirtilmelidir: Başvuru anında binanın veya binanın bağımsız bölümünün EBK'si varsa; “Gayrimenkul/Bina Enerji Kimlik Belgesine sahibim", EBK'si olmaması durumunda “Enerji Kimlik Belgesi olmadan satış/kiralama şerhi sürecini kabul ediyorum.” dökümanların bu amaçla boş bırakılan yerine yazımalıdır.

EBK Düzenleme Yetkisi Kimlere Verilmektedir?

Yeni binalar için; TMMOB ilgili meslek odası tarafından bağımsız müşavirlik ve mühendislik (SMM) hizmetleri sertifikası ve enerji performans sertifikası verilmesi eğitimini tamamlamış gerçek veya tüzel kişiler EBK vermeye hak kazanmış sayılır.

Mevcut binalar için; 5627 Sayılı Kanun ile bina kategorisinde yetkilendirilmiş EBK uzman kadrosuna sahip enerji verimliliği danışmanlık kurumları EBK vermeye yetkili kabul edilmektedir.EBK İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

EBK İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

• Mimari proje
• Isı Yalıtım Projesi
• Elektrik projesi
• Mekanik Tesisat Projesi (Isıtma, soğutma, havalandırma)

EBK Alması Gerekmeyen Binalar

• Toplam inşaat alanı 1000 m²'den az olan komşu alan dışındaki binalar,
• Toplam kullanım alanı 50 m²'nin altında olan binalar,
• Seralar ve atölyeler,
• Endüstriyel alanlarda üretim faaliyeti yürüten binalar,
• Planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar,
• Tek tek inşa edilen, ısıtılması veya soğutulması gerekmeyen çekirdek, ahır, ambar, cephane, depo gibi binalar,
• Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,

EBK almak zorunda olan bina ve mülklerin kapsamı dışındadır.

EBK'nin Geçerlilik Süresi ve Sınıflandırılması

EBK'nin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıldır.

EBK 7 kategoriden oluşmaktadır. A'dan G'ye sınıflandırılan belgede, A sınıfı en verimli seviyeyi gösterir; G sınıfı, en düşük verimli seviyeyi gösterir. Yeni binalar en az C sınıfı EPC'ye sahip olmalıdır.

Türkiye'de Emlak Satın Alma Hakkında Daha Fazla Bilgi

Türkiye'de Gayrimenkul Satın Alma: Türkiye'de mülk satın alma süreci son derece kolaydır. Türk hükümeti yöntemi geliştirdi ve gereksiz bürokrasiden kurtuldu, böylece mülk satışları genellikle 3 gün ila bir hafta içinde tamamlandı.

Türkiye'de Gayrimenkul Satın Alma Giderleri: Alıcılar, Türkiye'de bir mülk satın alırken yapılan harcamaların diğer ülkelere kıyasla düşük olduğunu bilmekten mutluluk duyacaktır.

Türkiye'de mülk satın almak: Türkiye deyince akla huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı geliyor. Kim burada bir Türk mülkünde yaşamak istemez ki? Türkiye'de medeniyetlerin beşiğinde yaşamak bir ayrıcalıktır.