خانه های فروشی در فاتیح، استانبول

  • استانبول
  • فاتیح
  • خانه ها
ساختمان چهار طبقه با نگهداری خوب در فاتح، کوجامصطفی پاشااین ساختمان در فاصله چند قدمی امکانات رفاهی روزانه و اجتماعی در فاتح واقع شده است. این ساختمان به خوبی نگهداری شده به مارمارای، آکسارای و تقسیم نزدیک بوده و برای سرمایه گذاری نیز مناسب است.
فاتیح - استانبول3+12
قیمت از2.500.000 TL
157.500 USD