Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA)Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Mart ayı haber bülteninde 2016 yılına ait doğrudan yabancı yatırım rakamlarını açıkladı. İstatistikler, yılın ilk zamanlarında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine halâ güven duyduğunu gösteriyor.

2016'nın son çeyreğine geldiğimizde, Türkiye'deki yabancı yatırım oranları, turizm gibi sektörlerin tam aktif olduğu 2015 yılına kadar uzanan son 17 ayın en yüksek yatırım oranına ulaştı. Merkez Bankası tarafından yayınlanan istatistikler, 2016 yılı için toplam doğrudan yabancı yatırımın 12.1 milyar ABD dolarını bulduğunu gösterdi.

2016 Yılı Verileri Umut Verici

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) - Veriler2016'nın zayıf bir başlangıç yapması küresel daralmaya katkıda bulunmuş ve şubat ayı tüm yılın en zayıf ayı olmuştu. Özellikle de Temmuz 2016 darbesinden sonra, veriler yılın geri kalanında çoğunlukla sabit kaldı. Aralık ayında kaydedilen 1.9 milyar USD değerindeki doğrudan yabancı yatırım rakamı ise tüm yıl boyunca gösterilen özveri ve uğraşın kanıtı niteliğinde.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı rakamların herkesi şaşırttığını çünkü tahmin edilen değerin sadece 10 milyar ABD doları olduğunu söyledi. Doğrudan sermaye girişinin 6.1 milyar ABD dolarını öz sermayeye yatırıldığını ve 3.9 milyar ABD Doları değerinde de konut satışının yapıldığını ekledi. En büyük yatırımların yapıldığı ülkeler ise İngiltere, Hollanda ve Azerbaycan oldu.

2017 Yılı için Öngörülen Doğrudan Yabancı Yatırım Rakamları

2017 yılı boyunca rakamların bu şekilde olumlu devam edeceği tahmin ediliyor. 2016 yılında en büyük darbeyi turizm sektörü almıştı ama yetkililer, yaşanan talihsiz olaylardan önce kaydedilen yüksek turizm gelirlerine geri ulaşılabileceğinden eminler.

Aynı şekilde, Türk Vatandaşlığı edinimi ile ilgili yapılan kanun değişikliği ile vatandaşlık kazanmak isteyen bireysel yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin daha da artacağı tahmin ediliyor. Yabancılar artık emlak alımlarında KDV ödemekten muaf tutuldu ve 12 Ocak 2017'de resmi gazetede Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için aşağıda yer alan yönetmelik değişiklikleri yayınlandı.

Yatırım teşvikleri şunları kapsamaktadır;

• 2.000.000 USD sabit sermaye yatırımı yapılmalı.
• 1.000.000 USD ve üzeri değerde taşınmaz mal satın alınmalı ve üç yıl boyunca satılmamalı.
• En az 100 kişiye istihdam sağlanmalı.
• Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda en az 3.000.000 USD tutarında mevduatı 3 yıl tutmalı.
• 3.000.000 USD değerinde devlet tahvili satın alınıp 3 yıl boyunca tutmalı.

Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı bu şartlara göre gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Yatırım Departmanı, 2017 yılı doğrudan yabancı yatırımları ile alakalı olumlu tahminlerini desteklemek için Garanti Bankası ile İspanya BBVA Bankası arasında yapılan 900 milyon USD değerindeki hisse satın alma anlaşmasına da atıfta bulundu. “Bu anlaşma, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve iş ortamına duyduğu güvenin bir göstergesi” ifadesini kullanarak 2017 yılı DYY rakamlarının 2016'nın feci sonuçlarını geride bırakacağını beklediklerini söyledi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch de aynı şekilde bu konuda oldukça iyimser bir tavır sergiledi. 6 Mart'ta yayınladıkları kapsamlı raporda, dünya ekonomi piyasasının siyasi belirsizliğe karşı direnç gösterdiğini ekledi. Türkiye ile ilgili olarak, ılımlı bir ekonomik iyileşme beklediklerini belirtti.

Kaynak:

http://www.invest.gov.tr
https://www.fitchratings.com