"Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır."

Mustafa Kemal Atatürk

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i İlan Edeceğiz!" deyişinin üzerinden tam 99 yıl geçti. O günden bugüne Atatürk’ün İnkılâpları neticesinde gerçekleştirilen bir dizi toplumsal, kültürel, yasal ve iktisadi düzenleme ile bugünün Türkiye'si çağdaşTurkey, harita, cokkulturlu medeniyetler seviyesinde adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Bu inkılâpların en büyük amacı toplumun tüm alanlarda ilerlemesine set vuran tüm zincirleri kırmak ve en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktı. En gerekli adımlardan biri olarak kabul edilen kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınması 1934 yılında hayata geçirildi.

Ülkemizin dış politikada ortaya koyduğu tutum ise “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözleriyle özetlenebilir. 1931’de Atatürk tarafından dile getirilen bu söz, günümüzde de iç ve dış politikamızın temel yol gösterici ilkelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Atalarımızdan miras kalan bu anlayış ile binlerce yıldır Anadolu topraklarında süregelen barışcıl toplum düzenini korumaya devam ediyoruz.

Türkiye’de hiç kimse dili, dini, ırkı ve ten rengi yüzünden yargılanmaz ve saygıyla topluma kabul edilir. Ve bundan dolayıdır ki bugünün Türkiye'si, birçok milletten insanın ayrım gözetmeksizin barış içinde yaşadığı ülkelerden biri olarak takdir edilmektedir.

Türkiye, Yaşamak İçin En İyi Ülkelerden Biri

Bu savımızı destekleyecek pek çok örnek sunabiliriz. En öncelikli olarak yaşam maliyetleri Avrupa vatandaşları için oldukça uygun. Sağlıklı gıdaya ve pek çok olanağa kapınızın önünden uygun fiyatlara hemen ulaşabiliyorsunuz.

Avrupa ile kıyasladığımızda Türkiye’de gayrimenkul satın alma gücü daha yüksek. Artı olarak, fiyatların yanında sunduğu yatırım oranları ise daha cezbedici.

Eğitim ise Türkiye’de en mühim meselelerden biri. Örnek vermek gerekirse, pek çok kaliteli üniversitenin yer aldığı İstanbul’a her yıl binlerce Erasmus öğrencisi eğitim almak için yerleşmektedir.

Öncelikle İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye’de oldukça fazla yabancı sermayeli şirket bulunmaktadır. İş akışının yoğun olduğu bu bölgelerde özellikle İngilizce ve Türkçenize ek olarak üçüncü bir dil biliyorsanız iş bulmanız oldukça kolaydır. US NEWS'in 2022 En İyi Ülkeler Sıralamasında, Türkiye; gelir eşitliği, yenilik, iş piyasası ve ekonomik açıdan istikrarlı olma gibi başlıklar altında incelenmiş ve kendine ilk 30 ülke arasında yer bulmuştur.

Ülkemizin dünya çapında ün kazanmasını sağlayan en önemli özelliği ise sağlık turizmindeki başırısıdır. İşinde uzman ve deneyimli sağlık personellerimiz sayesinde 2022’nin ilk yarısında yurt dışından 586.754 kişi Türkiye’ye tedavi olmak için gelmiştir.

Bunların ötesinde ise Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda dile getirdiği üzere ülkemiz her ülke vatandaşına saygılı ve hoşgörülüdür ve bu şekilde hem maddi hem de manevi açıdan kendini geliştirmeye devam edecektir.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kahraman Atalarımızı Şükran, Minnet ve Saygıyla Anıyoruz!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan bağımsızlık destanımızın gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanını her sene büyük bir coşkuyla kutluyor, atalarımızı minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Her sene hem 29 Ekim hem de 10 Kasımda ülkemiz için yapılan fedakarlıkları hatırlıyor ve istikbalimizi en refah şekilde şekillendirmeye kendimizi adıyoruz. Bu yolda bizimle aynı ilkeleri paylaşan ve ülkemiz için en iyisini hedefleyen her birey bizim için son derece değerlidir.